Nieuwe gezichten in het verantwoordingsorgaan

In de vorige editie van PGB Beeld vroegen wij jou om je aan te melden voor ons verantwoordingsorgaan. Daarop kregen we verschillende reacties. Inmiddels verwelkomden wij al 2 nieuwe leden.
17 november 2021

Het verantwoordingsorgaan komt op voor de belangen van deelnemers, gepensioneerden en werkgevers

De leden houden toezicht op het bestuur van Pensioenfonds PGB, oordelen over het beleid en geven advies. Wil je meer informatie over het verantwoordingsorgaan? Kijk dan op de speciale pagina op onze website. Hier lees je ook hoe jij je kunt aanmelden voor één van de overige vacatures.

De nieuwe gezichten in het verantwoordingsorgaan zijn Harrie Vugs en Robert Manning

“Pensioen is uitgesteld loon dat door het pensioenfonds zo goed mogelijk beheerd moet worden. Daarbij moet zo goed mogelijk rekening gehouden worden met de belangen van werkgevers (hoogte van de premie), werknemers (hoogte van de premie, op te bouwen pensioen) en gepensioneerden (uitkering van het opgebouwde pensioen). Het bestuur legt over dat beheer verantwoording af aan het verantwoordingsorgaan. Als VO-lid ben je als het ware het verlengstuk van deelnemers en gepensioneerden.” Harrie Vugs is benoemd door CNV Vakmensen namens gepensioneerden.

“Veel deelnemers raken helaas pas geïnteresseerd in hun pensioen wanneer ze toe zijn aan hun eerste leesbril. Pensioen kent vele interessante facetten en de financiële en maatschappelijke belangen zijn bijzonder groot. Zorg dat je zicht hebt op het maandelijkse bedrag waar je straks boodschappen van moet doen!” Robert Manning is benoemd door de Werkgeversraad van Pensioenfonds PGB.