Nieuw gezicht in PGB-bestuur: Frans van de Veen

“Kunnen we pensioen nu en straks in de kantine uitleggen? Daar gaat het om.” Per 1 januari 2022 is Frans van de Veen (56) begonnen als bestuurder bij Pensioenfonds PGB. Mede vanuit zijn achtergrond bij vakbond CNV Vakmensen vindt hij het belangrijk dat werknemers, oud-werknemers, gepensioneerden en werkgevers kunnen begrijpen hoe pensioen nu en in de toekomst geregeld is, en waarom modernisering nodig is.
7 januari 2022

"Dat betekent dat er geïnvesteerd moet worden in het gesprek hierover met de achterban", zegt onze nieuwe bestuurder. Datzelfde geldt voor het maatschappelijk verantwoord beleggen (MVB) van pensioengeld. Want dat is een van de thema’s waarmee hij zich specifiek gaat bezighouden in het bestuur.

Coördinator pensioenafdeling CNV Vakmensen
De afgelopen jaren heeft Frans van de Veen in meerdere pensioenfondsbesturen gezeten, waaronder het Pensioenfonds Slagersbedrijf. Naast zijn bestuurswerk voor Pensioenfonds PGB is hij ook bestuurslid bij Algemeen Pensioenfonds Unilever. Bij CNV Vakmensen coördineert hij het werk van collega’s die net als hij actief zijn in het pensioenfondsbestuur. In het verleden was hij ook cao-onderhandelaar.  

"Nieuwe pensioenstelsel geslaagd als onzekerheid niet te groot wordt"
De komende jaren gaat veel aandacht uit naar het nieuwe pensioenstelsel, zowel bij Pensioenfonds PGB als bij het CNV. "Wat mij betreft is de modernisering geslaagd als huidige werknemers ook een goed pensioen kunnen opbouwen. En als het pensioen in de toekomst meer meegroeit met de inflatie, maar de onzekerheid tegelijkertijd niet te groot wordt", zegt Frans van de Veen hierover. "Ook vind ik het belangrijk dat het transparant is wat er met het geld gebeurt. En dat jongeren door de afschaffing van de zogenaamde doorsneeopbouw straks naar verhouding meer geld voor later opzij kunnen leggen."

Samen met achterban doelen ontwikkelen voor MVB
Wat maatschappelijk verantwoord beleggen betreft, wil Frans van de Veen zich vooral inspannen om samen met de verschillende sectoren bij Pensioenfonds PGB het gesprek over de toekomst te voeren. "Je pensioen is bedoeld om later dingen van te kunnen kopen. Het gaat niet alleen om de euro’s, ook om de wereld waarin je dat doet. Wat je daarin concreet wil bereiken. Dat kun je niet los van de werkgevers en werknemers in de aangesloten sectoren bedenken. Waar willen we naartoe, bijvoorbeeld in de chemie of kunststofindustrie? En welke bedrijven zijn goed voorbereid op de veranderingen die op ons af komen? Daar praat je samen over."

Frans van de Veen volgt in het bestuur Peggy Wilson op. Zij ging vorig jaar van start als bestuurslid bij PME, het pensioenfonds voor de metaal- en technologiesector. Zij zat net als Frans van de Veen namens werknemers in het bestuur.