Marièle Poot nieuw lid raad van toezicht

3 oktober 2022

Per 1 oktober treedt Marièle Poot toe als lid van de raad van toezicht van Pensioenfonds PGB. Samen met de al zittende leden Han Noten (voorzitter) en Alfred Slager houdt zij vanaf dan intern toezicht op de gang van zaken bij het pensioenfonds.

Marièle Poot: “We staan aan de vooravond van een grote verandering in ons pensioenstelsel. Dit betekent dat Pensioenfonds PGB zijn deelnemers en werkgevers moet voorbereiden op en begeleiden in wat dit voor hen betekent. Dat doet PGB door nu, voor, tijdens en na de transitie zorgvuldig te administreren en daarover steeds begrijpelijk te communiceren. Vanuit mijn rol kijk ik of de beslissingen die het bestuur neemt hieraan bijdragen.”

Op dit moment werkt Marièle Poot als manager Pensioenuitvoering bij Pensioenfonds Rail & OV. In die rol is zij onder meer verantwoordelijk voor de nieuwe organisatiestrategie en de bedrijfsvoering met het oog op (toekomstige) wet- en regelgeving. Ook adviseert zij het bestuur en de sociale partners over de uitvoering van beleid.

Hiervoor werkte Marièle Poot in verschillende functies in de pensioen- en verzekeringsbranche. Daarin was zij onder meer verantwoordelijk voor de verbetering van de klantbediening om zo de klanttevredenheid te verhogen. Zij begeleidde daarbij transities van een product- naar een markt- en  klantgerichte (digitale) organisatie. In haar werk is haar blik van buiten naar binnen gericht en vindt ze het belangrijk dat alles wat ze doet klantwaarde toevoegt.

Marièle Poot (1966) is getrouwd, heeft 4 kinderen en woont in Montfoort.