Financiële situatie verder verbeterd ondanks beleggingsverliezen

In ons eerste kwartaalbericht van 2022 zegt bestuursvoorzitter Jochem Dijckmeester hierover: “Onze beleidsdekkingsgraad steeg het afgelopen kwartaal van 111,5% naar 113,6%. Tegelijkertijd kregen we te maken met onrust op de financiële markten, ontstaan door het conflict in Oekraïne, de stijgende inflatieverwachtingen en de rentestijgingen. Met als gevolg forse verliezen op onze beleggingen. Onze verplichtingen daalden door de stijgende rente. Dit maakte onze beleggingsverliezen meer dan goed.”
10 mei 2022

Beleidsdekkingsgraad 31 maart 2022: 113,6%
De financiële situatie van de afgelopen maanden is terug te zien in de beleidsdekkingsgraad, die een gemiddelde is over 12 maanden. Deze dekkingsgraad steeg in het eerste kwartaal van 111,5% naar 113,6% op 31 maart 2022. Hier lees je meer over de ontwikkeling van de beleidsdekkingsgraad.

Actuele UFR-dekkingsgraad 31 maart 2022: 118,8%
De actuele dekkingsgraad steeg in het eerste kwartaal van 116,8% naar 118,8%. Het gaat hierbij om de zogenaamde UFR-dekkingsgraad, die een momentopname is van het einde van de maand. Hier lees je meer over de ontwikkeling van de UFR-dekkingsgraad.

Rendement beleggingen tot en met 31 maart 2022: -8,5% 
Het rendement was in het eerste kwartaal -8,5%. De beleggingen voor afdekking van het renterisico (Matching) hebben in het eerste kwartaal een rendement van -14,7% opgeleverd. De beleggingen om een extra rendement te behalen (Return), zoals aandelen, behaalden in het eerste kwartaal een rendement van -4,8%.

Beleggingsrendementen beschikbare premieregelingen 2022

De rendementen van onze beschikbare premieregelingen zijn voor alle leeftijdsgroepen negatief in het eerste kwartaal: -6,3% voor deelnemers t/m 49 jaar, -7,3% voor deelnemers van 50 t/m 55 jaar,  -8,3% voor deelnemers van 56 t/m 61 jaar en -9,3% voor deelnemers vanaf 62 jaar. 

Wil je meer weten? Lees dan ons kwartaalbericht.