Financiële situatie verder verbeterd in derde kwartaal

In ons derde kwartaalbericht van 2021 zegt bestuursvoorzitter Jochem Dijckmeester hierover: “De verbetering van onze financiële situatie in de eerste twee kwartalen van dit jaar heeft zich voortgezet in het derde kwartaal. Onze dekkingsgraden zijn sinds eind 2020 verder gestegen. Door de hogere rente daalde de waarde van onze obligaties. Onze beleggingen in aandelen maakten dat gelukkig meer dan goed. Daardoor behaalden we tot en met het derde kwartaal een positief rendement van +2,9%.”
29 oktober 2021

Beleidsdekkingsgraad 30 september 2021: 107,9%

De financiële situatie van de afgelopen maanden is terug te zien in de beleidsdekkingsgraad, die een gemiddelde is over 12 maanden. Deze dekkingsgraad steeg in het derde kwartaal van 103,9% op 30 juni 2021 naar 107,9% op 30 september. Hier lees je meer over de ontwikkeling van de beleidsdekkingsgraad.


Actuele UFR-dekkingsgraad 30 september 2021: 112,9%

De actuele dekkingsgraad daalde in het derde kwartaal van 113,3% naar 112,9%. Het gaat hierbij om de zogenaamde UFR-dekkingsgraad, die een momentopname is van het einde van de maand. Hier lees je meer over de ontwikkeling van de UFR-dekkingsgraad.

Rendement beleggingen tot en met 30 september 2021: +2,9% 

Het rendement was in het derde kwartaal -0,3%. Daardoor is het totale rendement in 2021 +2,9%. De beleggingen voor afdekking van het renterisico (Matching) hebben in het derde kwartaal een rendement van -7,3% opgeleverd. De beleggingen om een extra rendement te behalen (Return), zoals aandelen, behaalden in het derde kwartaal een rendement van +10,80%.


Beleggingsrendementen beschikbare premieregelingen 2021

De rendementen van onze beschikbare premieregelingen zijn voor alle leeftijdsgroepen positief tot en met het derde kwartaal: +8,1% voor deelnemers t/m 49 jaar, +6,3% voor deelnemers van 50 t/m 55 jaar, +4,5% voor deelnemers van 56 t/m 61 jaar en +2,7% voor deelnemers vanaf 62 jaar. 

Wil je meer weten? Lees dan ons kwartaalbericht.