Financiële positie verbeterd ondanks beleggingsverliezen

3 november 2022

In ons derde kwartaalbericht van 2022 zegt bestuursvoorzitter Jochem Dijckmeester hierover:

“Ook in het derde kwartaal laten onze resultaten een tegenstrijdig beeld zien. Mede door de dalende beurskoersen dit jaar, is ons vermogen gedaald en hebben we een negatief rendement op onze beleggingen behaald. Maar door de stijgende rente hoeven we minder geld in kas te houden om de huidige en toekomstige pensioenen te kunnen betalen. De stijgende rente zorgt daarmee onder de streep voor een hogere dekkingsgraad. Dit betekent dat we de pensioenen mogelijk ook per januari kunnen verhogen.”

Beleidsdekkingsgraad 30 september 2022: 117,7%
De financiële situatie van de afgelopen maanden is terug te zien in de beleidsdekkingsgraad, die een gemiddelde is over 12 maanden. Deze dekkingsgraad steeg in het derde kwartaal van 116% naar 117,7% op 30 september 2022. 

Actuele UFR-dekkingsgraad 30 september 2022: 118,5%
De actuele dekkingsgraad daalde in het derde kwartaal van 121,0% naar 118,5%. Het gaat hierbij om de zogenaamde UFR-dekkingsgraad, die een momentopname is van het einde van de maand.

Hier lees je meer over de ontwikkeling van de UFR-dekkingsgraad en de beleidsdekkingsgraad.

Rendement beleggingen tot en met 30 september 2022: -26,3%
Het rendement was tot en met het derde kwartaal -26,3%. De beleggingen voor afdekking van het renterisico (Matching) hebben tot en met het derde kwartaal een rendement van -43,0% opgeleverd. De beleggingen om een extra rendement te behalen (Return), zoals aandelen, behaalden tot en met het derde kwartaal een rendement van -13,4%.

Beleggingsrendementen beschikbare premieregelingen 2022
De rendementen van onze beschikbare premieregelingen zijn voor alle leeftijdsgroepen negatief tot en met het derde kwartaal: -17,8% voor deelnemers t/m 49 jaar, -20,8% voor deelnemers van 50 t/m 55 jaar, -23,8% voor deelnemers van 56 t/m 61 jaar en -26,7% voor deelnemers vanaf 62 jaar.

Wil je meer weten? Lees dan ons kwartaalbericht.