Financiële positie in tweede kwartaal verder verbeterd

5 augustus 2022

In ons tweede kwartaalbericht van 2022 zegt bestuursvoorzitter Jochem Dijckmeester hierover:

Jochem Dijckmeester, bestuursvoorzitter Pensioenfonds PGB: “Onze resultaten over het tweede kwartaal laten een tegenstrijdig beeld zien. De onrust op de financiële markten nam de afgelopen periode verder toe, met als gevolg verliezen op onze beleggingen. Tegelijkertijd had de rentestijging een gunstig effect op onze financiële positie. Door de stijgende rente hoeven we minder geld in kas te houden om de pensioenen, nu en in de toekomst, te kunnen betalen. Daardoor steeg onze dekkingsgraad, die aangeeft hoe we er financieel voor staan.”

Beleidsdekkingsgraad 30 juni 2022: 116,0%

De financiële situatie van de afgelopen maanden is terug te zien in de beleidsdekkingsgraad, die een gemiddelde is over 12 maanden. Deze dekkingsgraad steeg in het tweede kwartaal van 113,6% naar 116,0% op 30 juni 2022. Hier lees je meer over de ontwikkeling van de beleidsdekkingsgraad.

Actuele UFR-dekkingsgraad 30 juni 2022: 121,0%
De actuele dekkingsgraad steeg in het tweede kwartaal van 118,8% naar 121,0%. Het gaat hierbij om de zogenaamde UFR-dekkingsgraad, die een momentopname is van het einde van de maand. Hier lees je meer over de ontwikkeling van de UFR-dekkingsgraad.

Rendement beleggingen tot en met 30 juni 2022: -21,3% 
Het rendement was tot en met het tweede kwartaal -21,3%. De beleggingen voor afdekking van het renterisico (Matching) hebben tot en met het tweede kwartaal een rendement van -35,3% opgeleverd. De beleggingen om een extra rendement te behalen (Return), zoals aandelen, behaalden tot en met het tweede kwartaal een rendement van -11,4%.

Beleggingsrendementen beschikbare premieregelingen 2022

De rendementen van onze beschikbare premieregelingen zijn voor alle leeftijdsgroepen negatief tot en met het tweede kwartaal: -14,9% voor deelnemers t/m 49 jaar, -17,4% voor deelnemers van 50 t/m 55 jaar, -19,8% voor deelnemers van 56 t/m 61 jaar en -22,2% voor deelnemers vanaf 62 jaar. 

Wil je meer weten? Lees dan ons kwartaalbericht.