Dit betekent Prinsjesdag voor jouw koopkracht

Prinsjesdag 2022 is voorbij, de kabinetsplannen zijn bekend. De begroting voor volgend jaar bevat een koopkrachtpakket met maatregelen die “historisch in omvang” zijn. Hierdoor moet de bestedingsruimte van huishoudens volgend jaar flink in de plus gaan. Wat de plannen voor jou betekenen, hangt af van je persoonlijke situatie. Lees meer over wat je per 1 januari 2023 gaat merken van de belangrijkste maatregelen voor jouw portemonnee.
21 september 2022

Prinsjesdag 2022 staat in het teken van het herstellen van koopkrachtverlies door hoge inflatie
Per saldo zal de koopkracht van huishoudens in doorsnee per 1 januari 2023 met 3,9% stijgen. Dit betekent dat veel werkenden en gepensioneerden volgend jaar iets meer geld te besteden hebben. Maar het verzacht maar een beetje de financiële pijn van dit jaar: de gemiddelde koopkracht daalt in 2022 volgens ramingen van het CPB met bijna 7%.

Het minimumloon stijgt in één keer met 10%
Het minimumloon gaat volgend jaar in één keer met 10% omhoog. En dus niet in 3 stappen, zoals het kabinet eerder nog besloot. Door het minimumloon versneld te verhogen, worden de meest kwetsbare mensen gecompenseerd. Zij hebben volgend jaar iets meer geld te besteden.

Ook de AOW-uitkering stijgt met 10%
Dit is goed nieuws voor pensioenontvangers. Het betekent dat zij volgend jaar iets meer geld te besteden hebben. De AOW-uitkering is het pensioen van de overheid waar iedereen die de AOW-leeftijd bereikt recht op heeft.

De belasting op arbeid gaat omlaag
Het tarief van de eerste belastingschijf, voor inkomens tot zo’n 70.000 euro, gaat omlaag. De arbeidskorting, een belastingkorting voor werkenden, gaat omhoog. Hiervoor trekt het kabinet 500 miljoen euro uit. Met deze maatregelen loont het om meer te werken. En worden de lage en middeninkomens gecompenseerd.

Het nieuwe pensioen onderdeel van de Miljoenennota
De Wet toekomst pensioenen (Wtp) wordt momenteel behandeld in de Tweede Kamer. Het kabinet werkt eraan om de wet op 1 januari 2023 in te laten gaan, aldus de Miljoenennota. In de Troonrede werd het nieuwe pensioenstelsel aangestipt met de volgende zinnen: ‘Het kabinet werkt aan een nieuw pensioenstelsel dat klaar is voor de toekomst en beter past bij een arbeidsmarkt waarin de meeste mensen tijdens hun leven meerdere werkgevers hebben. In het nieuwe stelsel is er eerder perspectief op indexatie en krijgen mensen beter zicht op de opgebouwde pensioenpot.’

Wil je precies weten wat het kabinet van plan is?
Bekijk dan de informatie op de website van de Rijksoverheid. Hier lees je de belangrijkste maatregelen en veranderingen die impact hebben op jouw portemonnee.

Wil je weten hoe je pensioen ervoor staat als deelnemer?
Kijk op pensioenfondspgb.nl en kijk hoeveel pensioen er voor jou is.