Snel een besluit over een extra verhoging

Begin van het jaar konden wij als bestuur voor het eerst in lange tijd de pensioenen verhogen. Daar waren we blij mee, ook al beseften we goed dat het om een beperkte verhoging ging. Dat hebben veel deelnemers mij ook duidelijk laten weten. In tijden waarin prijzen voelbaar hard stijgen, maakt een verhoging van 0,23% natuurlijk nauwelijks verschil. Dat begrijp ik.
29 juni 2022

Meer verhogen was in januari helaas niet mogelijk
Het was in januari helaas het maximale wat we konden doen binnen onze wettelijke ruimte. Wel hielden we bij ons besluit toen de mogelijkheid open om later dit jaar een extra verhoging te kunnen geven. Zodra de wet daar ruimte voor zou bieden. Ondertussen denken we ook na over onze ambitie om te verhogen. Deze is nu als vast percentage van 2% geformuleerd. Of maximaal 3% als onze financiële situatie goed genoeg is. We bekijken of we onze ambitie om te verhogen beter kunnen koppelen aan de daadwerkelijke inflatie. Want die ligt nu een stuk hoger dan 2%.

Vanaf 1 juli wettelijk meer ruimte om te verhogen
Met ingang van 1 juli biedt de wet ons de ruimte om de pensioenen in 2022 ruimer te verhogen dan daarvoor. Tegelijk is in de loop van dit jaar onze dekkingsgraad aanzienlijk gestegen. Dit komt door de gestegen rente. Daardoor hoeven we minder geld te reserveren voor alle toekomstige uitkeringen en ontstaat er meer ruimte om de pensioenen te verhogen. Wel moet de verhoging evenwichtig uitpakken voor alle generaties. Ook bij de overstap naar het nieuwe pensioenstelsel.

In gesprek met de achterban over de nieuwe pensioencontracten
Zo wil Pensioenfonds PGB straks de twee pensioencontracten van het nieuwe pensioensysteem gaan aanbieden: één gebaseerd op een meer collectief pensioenvermogen en één gebaseerd op individuele pensioenvermogens met meer keuzevrijheid. We verwachten dat een groot deel van onze deelnemers straks overgaat naar één van deze contracten. En dat er geen bezwaren zijn tegen het verhuizen van de pensioenrechten naar het nieuwe pensioenstelsel, ook wel invaren genoemd. Dit toetsen we momenteel bij (vertegenwoordigers van) werkgevers en werknemers.

Ons bestuur wil de pensioenen graag extra verhogen
Als bestuur zijn we blij met de wettelijke verruiming en willen we de pensioenen graag extra verhogen. Als we dat doen, doen we dat met terugwerkende kracht tot 1 januari 2022. Het bestuur bespreekt kort na 1 juli hoeveel we naast de verhoging van begin dit jaar de pensioenen verder kunnen laten stijgen. Dit in lijn met de ambitie die we hebben. Sommige andere fondsen hebben de extra verhoging nu al kunnen communiceren. Bij PGB hebben we echter met 16 sectoren en honderden ondernemingen te maken. Daardoor kost de afstemming iets meer tijd.

Begin juli nemen we een besluit over de extra verhoging
Alles staat in de steigers om snel na 1 juli het besluit over de extra verhoging te nemen. We begrijpen namelijk heel goed dat onze deelnemers willen weten waar ze aan toe zijn. Zodra we het besluit hebben genomen, laten we snel weten wat dit betekent voor onze deelnemers, ex-deelnemers en pensioenontvangers.

We houden je op de hoogte!

 

Columnist

Jochem Dijckmeester

Jochem Dijckmeester is de voorzitter van het bestuur en leidt werkgroepen over het nieuwe pensioenstelsel en de governance. Lid van het bestuur sinds 2016.

Wij gaan graag met je in gesprek

Wij zijn benieuwd naar jouw mening en ideeën. Wij behandelen elkaar en onze deelnemers graag met respect. Wij hopen dat jij dat ook doet. Lees je onze huisregels even door? Dan houden we de dialoog hier zo prettig mogelijk.

Reacties

Gerard Patje respons on 27 juli 2022:
De dekking graad van alle Pensioenfondsen in Nederland zijn bekend tm 30 juni 2022. De PGB dekking graad 121% en Beleid dekking graad 116% Alles te vinden sociale media
C Mooiman respons on 19 juli 2022:
Het is nu 19 juli, de belofte dat er in begin juli duidelijkheid zou komen over een verhoging is niet waar gemaakt.
C Mooiman respons on 19 juli 2022:
Oeps, foutje van mij, er is wel degelijk besloten tot verhoging van het pensioen.
Jan respons on 16 juli 2022:
Een lage rente die nodig is om de zuidelijke EU landen de hand boven het hoofd te houden ! De hr. Knot doet allerlei voorspellingen over inflatie , groei, enz. als zus en als zo, mits dit en dat . Ik voorspel dat we een zware recessie in gaan . Ik word alleen niet zo goed betaald als hem . Over een jaar zien we wie er gelijk heeft De EU heeft ons zwaar geld gekost , kost ons nu zwaar geld en zal zwaar geld blijven kosten . Op enkele profiteurs na dan . Lang leve de EU , de ECB en de Ned . bank
Jan respons on 16 juli 2022:
Inflatie van 2008 tot 2021 gemiddeld 2 % per jaar . Inflatie 2022 : 10 % . Koopkrachtverlies totaal : minstens 36 % Netto vermogenstoename van 2008 tot 2021 gemiddeld 7 % per jaar Totaal 90 % ! Indexatie pensioenen 2008 tot 2021 0.0000 % ! In 2022 een verhoging van 3 % . Bij een inflatie van 10 % verlies je dus weer 7 % koopkracht . Oorzaak : de belachelijk lage rekenrente die je door de Ned. bank en regering door de strot worden geduwd . Zie verder mijn volgende reactie .
Guido respons on 23 juli 2022:
Het bovenstaande is zeer zeker waar ja de rekenrente is de schuldige
Maarten de Keizer respons on 12 juli 2022:
Niet zeuren het is ervan gekomen. Mogelijk in 2023 ook
Harrie respons on 6 juli 2022:
Wij hebben in 2022 een verhoging van het pensioen met 0,23% gekregen! Dit is een aalmoes vergeleken met PME 1,29% en het ABP met 2,39%. Wanneer wordt ons pensioen nou eens serieus verhoogd. Want met 0,23% kom je niet ver!! Neem eens een voorbeeld aan PME en ABP verhogingen.
Paul van Haastrecht respons on 5 juli 2022:
Beste Jochem, Veel succes in de strijd voor de belanghebbenden. ik ben reuze benieuwd naar de uitkomst. Groet, Paul van Haastrecht
Jo respons on 5 juli 2022:
Zou het nu eindelijk gaan lukken, na al die jaren ????
E. H. Dekkers respons on 5 juli 2022:
Diep triest om al 13 jaar geen verhoging te hebben gehad en met mij velen. De 0.23 % daar wil ik het niet eens over hebben, schaamteloos om het te durven geven met zo veel rendement. Velen met mij geven al aan, waar bemoeid Den Haag zich mee maar daar zullen ze wel dik aan verdienen. Dus, nu zijn wij aan de beurt.
H.Kuiper respons on 5 juli 2022:
In het verleden is er door Den Haag meer dan 30 miljard gulden uit onze fondsen geroofd. Er was afgesproken dat dit terug zou komen maar tot nu toe is dit niet gebeurd. Als dit terug zou komen kunnen de fondsen indexeren tot minimaal 15 jaar terug. Krijgen we eindelijk het geld waar we recht op hebben.
J. Timmer respons on 8 juli 2022:
Ten eerste was dit alleen bij ABP, niet bij PGB. Ten tweede zit er bijna 1800 miljard in de Nederlandse pensioenpotten. 15 miljard daarvan = slechts éénmalig 1,5% indexatie, dus niet 15 jaar lang indexeren.
H.Kuiper respons on 11 juli 2022:
Als deze 30 miljard gulden goed had gerendeerd dan was er nu minimaal 30 miljard euro. Ik weet ook wel dat het bij het ABP was maar door de lage dekkingsgraad bij het ABP kwamen de andere fondsen ook in nood volgens onze regering terwijl het vermogen verdubbeld is in deze periode. Alle fondsen hebben genoeg in kas om nu een keer ruimhartig te zijn voor de mensen die hun zuurverdiende geld hebben al dan niet verplicht hebben ingelegd.
Vandeuren respons on 5 juli 2022:
Waar wachten jullie nog op? Kom op met die indexering , laat het niet weer een lachertje zijn en verhoog de pensioenen waar iedereen op zit te wachten !
Vandalen respons on 5 juli 2022:
Directie overlegt over verhoging pensioen : hoelang moeten wij nog wachten , andere pensioenfondsen hebben al verhoogd.
de winter respons on 5 juli 2022:
We wachten nu al zolang, een beetje Spaanse peper in je .... zal misschien helpen
H.Kuiper respons on 5 juli 2022:
Eindelijk kan er iets ik weet zeker dat dit niet genoeg zal zijn voor alle gemiste jaren ik weet wel dat de regering zich er mee bemoeit en dat is volstrekt illegaal want het geld is van ons de deelnemers niet van Den Haag. Dit is een afspraak tussen het fonds en de deelnemer, ik heb nooit een afspraak gemaakt met den haag over de hoogte van mijn pensioen. Dus Den Haag houdt op met deze bemoeienis. Ons geld is van ons!!!!
P.L.W Kok respons on 4 juli 2022:
sorry hoor maar de pensioen potten zijn gevuld door de mensen zelf al dan niet verplicht. Dan vind ik dat je daar vanaf moet blijven en de beloofde indexering met terugwerkende kracht terug betaald dient te worden. en dat is geen 0.23% en 2+1% maar aanmerkelijk meer om weer in de buurt te komen van een waardevast pensioen.
P.C. Hendriks respons on 4 juli 2022:
Er wordt hier geschreven over 14 jaar geen indexering. Ik heb nu al bijna 20 jaar er geen stuiver bijgekregen. Vergeet de gepensioneerden die de transitie van gulden naar euro hebben meegemaakt niet. Er is al die tijd zowel werknemers als werkgevers voorgehouden dat toekomstige pensioenen waardevast zouden zijn. Mede door bemoeienis van de Overheid zijn we als we het over koopkracht hebben knap bedrogen uitgekomen. Met die nieuwe regels kan het nooit goed gaan. Duld geen overheidsbemoeienis.
A. van Riel respons on 5 juli 2022:
Weg met die bemoeienis van de overheid! Dat "Koolmeesje" van notabene D'66 moest dat smerige plannetje van politiek Den Haag er doordrukken, terwijl hij er niet eens verstand van had wat het allemaal inhoud en waar het echt allemaal om draait. POLITIEK!! Bah
Hans de Jongh respons on 4 juli 2022:
Onbegrijpelijk dat er gesproken wordt over een stijging van 2 of 3 procent. Er zijn zoveel beloftes gedaan in het verleden dat 20 tot 30 procent compensatie meer in de rede ligt.
S.v/d Nieuwendijk respons on 3 juli 2022:
Na jaren van bevriezing van de pensioenen is het hoogtijd dat er verhoogd moet worden. De 0.23% verhoging was toch een lachertje. Vraag mij af waarom bestuurders wel altijd gezorgd hebben dat hun bonnussen geindexeerd zijn. Het is tenslotte pensioen geld van de werkende en gepensioneerde mensen. Als ik uit ga van 14 jaar en en stijging van 2% dan komt dat neer op 28% wat gepensioneerde missen. Dus willen jullie verhogen doe het dan goed, (ik bedoel kom niet meer aan met 0.23% dat is een aalmoes)
Luc Compen respons on 2 juli 2022:
Uiteraard zullen we met zijn allen gelukkig (moeten) zijn indien met 3% geïndexeerd wordt, maar.... Het besluit van 2+1% indexeren is genomen in 2015. Ik ben ervan overtuigd dat deze beslissing toen naar eer en geweten is genomen, maar sinds die tijd is er heel veel veranderd. Het lijkt me dan ook logisch dat het bestuur de afspraken betreffende de 2+1% indexatie regels opnieuw bespreekt en hopelijk zal wijzigen. Het lijkt erop dat een hogere indexatie snel mogelijk kan zijn. Wettelijk kan het
Hans Lindeman respons on 2 juli 2022:
Ik ben in 2012 met pensioen gegaan, In datzelfde jaar naar een bijeenkomst voor net gepensioneerden gegaan in Nunspeet. Één van de sprekers vertelde daar met grote stelligheid: Als de rente met 0,25% stijgt, kunnen we probleemloos compenseren. De rente is nu veel meer gestegen, dus kom op met dat geld!!!!
Janrijnder Boes respons on 1 juli 2022:
Na ruim veertien jaar geen indexatie te hebben gekregen wordt het echt tijd de pensioenen met zeker méér dan 3% te verhogen. Mijn gedachten gaan richting 10%.
Jan de Laat respons on 1 juli 2022:
Fijn de het PGB nu wel een begin maakt met het echte indexeren. De eerder gerealiseerde 0,23 pct was een verdrietig lachertje.
Arthur Foppen respons on 1 juli 2022:
Op welke gronden is de "ambitie" van het PGB om met 2 of maximaal 3 procent te verhogen gebaseerd? Dat is geen "ambitie" maar pure Hollandse zuinigheid! Het pensioenfonds, de spaarpot van de huidige en ook toekomstige gepensioneerden moet worden gebruikt om naar vermogen en ook naar behoefte te worden verdeeld onder de spaarders en niet voor vette beloningen voor de bestuurders.
Bas van der Lek respons on 1 juli 2022:
Waarom kan o.a andere pensioenfondsen wel een hoge indexatie geven b.v Pensioenfond ABN-AMR0 per 1-4-2022 6.1%??? Beleggen die beter
De vries respons on 1 juli 2022:
Na jaren lang oppotten hoe vetter hoe beter maar wij zien hier niets van terug . Verlaag de bonussen en verhoog de pensioenen .
F verbunt respons on 1 juli 2022:
Wordt het niet eens tijd dat we het eerlijke verhaal gaan horen wat het nieuwe pensioen stelsel nu inhoud voor de gepensioneerde behouden zij gewoon hun pensioen zoals het nu uitgekeerd word of vinden er kortingen of verhogingen plaats bij het “invaren”en wordt alleen het jaarlijks indexeren afhankelijk van beleggings en rente winst van de pensioenpot
Ed Wighman respons on 1 juli 2022:
Frustratie over het zo lang uitblijven van de indexering is begrijpelijk, maar om daar het PGB voor aan te vallen is natuurlijk niet goed. Het was en is nog steeds Den Haag die aan die touwtjes trekt. Dus het commentaar hoort richting Den Haag te gaan. En denk gelijk ook even aan de verkiezingen op welke partij gestemd moet worden, dat heeft het volk zelf in de hand. Ik ben in ieder geval blij dat er eindelijk wat veranderd waardoor er een verhoging mogelijk is geworden.
Jan Tetro respons on 1 juli 2022:
De DNB en Jette Kleinsma (PvdA) zijn de oorzaak van het niet verhogen de pensioenen de afgelopen jaren. Middels de zgn rekenrente is een grote truc uitgehaald waar een goochelaar jaloers op zou zijn.
H.Hogendoorn respons on 1 juli 2022:
Eindelijk wat leven in de brouwerij, het is toch schande dat de overheid de dienst uitmaakt, wat een overeenkomst is tussen werkgevers en werknemers, dat is toch het pensioenfonds. Maar iets dat ons 14 jaar onthouden is kan nooit meer recht getrokken worden.
G.Bloem respons on 1 juli 2022:
Het is schande dat het alleen maar naar beneden gaat Dus kom nu maar eens met een Bonus en niet een van paar procent moet nu toch de moeite zijn hoop ik.
mat leenders respons on 1 juli 2022:
werd ook eens tijd,maar de bonussen liepen wel de afgelopen jaren door,dat vergeten ze niet. Maar blij dat er nu iets extra,s komt na zoveel jaren.
Hans Bos respons on 1 juli 2022:
De verhoging met 0,23 procent acht ik een belediging. Een paar eurocenten per maand? Geef die aan een goed doel, maar val mij er niet mee lastig, Gezien de stand van zaken bij PGB verwacht ik nabetaling over minimaal de laatste tien jaar. En ik voorspel dat het nieuwe pensioenstelsel de vergissing van de eeuw zal blijken.
De vries respons on 1 juli 2022:
Indexering bij pgb wordt echt tijd , er zit ruim voldoende in kas . Als er bonussen uit worden gedeeld kunnen ook de pensioenen per 1 juli omhoog .
Tieben respons on 30 juni 2022:
Fijn dat er snel duidelijkheid komt, na 12 jaar reële achteruitgang en huidige inflatie kunnen gepensioneerden niet meer wachten. Mvg, Henk Tieben.
Meindert respons on 1 juli 2022:
De crux van het verhaal zit in "Tegelijk is in de loop van dit jaar onze dekkingsgraad aanzienlijk gestegen. Dit komt door de gestegen rente. Daardoor hoeven we minder geld te reserveren voor alle toekomstige uitkeringen en ontstaat er meer ruimte om de pensioenen te verhogen." Het geld dat vrijkomt door de vermindering van de waarde van het pensioen kan verdeeld over alle deelnemers. Het is een super meevaller voor de gepensioneerden maar slechts een beperkte compensatie voor werkenden.
De.vries respons on 1 juli 2022:
Wordt nu echt wel eens tijd voor indexering . Bonussen kunnen wel indexering dan ook .
H.J. Bosma respons on 1 juli 2022:
Omdat ik het vreselijk vind, als dat niet zou kunnen. Wij wachten al 14 jr. Nog geen indexering gezien. Hoeveel mensen kunnen hier nooit meer van genieten? Geef de mensen die er nog steeds zijn een behoorlijke beloning.