Opnieuw verbetering van onze financiële positie

In ons 2e kwartaalbericht van 2023 zegt bestuursvoorzitter Jochem Dijckmeester hierover: “De financiële positie van Pensioenfonds PGB verbeterde in het 2e kwartaal van 2023 opnieuw. We behaalden een positief beleggingsresultaat van 4,5% over het eerste half jaar. Ook de actuele dekkingsgraad steeg. Dit komt door goede rendementen op onze beleggingen en de stijgende marktrente.”

27 juli 2023

Beleidsdekkingsgraad 30 juni 2023: 117,1% 
De financiële situatie van de afgelopen maanden is terug te zien in de beleidsdekkingsgraad, die een gemiddelde is over 12 maanden. Deze dekkingsgraad daalde in het 2e kwartaal van 118,7% naar 117,1 % op 30 juni 2023. 

Actuele UFR-dekkingsgraad 30 juni 2023: 117,0% 
De actuele dekkingsgraad steeg in het 2e kwartaal van 113,2% naar 117,0%. Het gaat hierbij om de zogenaamde UFR-dekkingsgraad, die een momentopname is van het einde van de maand. 

Hier lees je meer over de ontwikkeling van de UFR-dekkingsgraad en de beleidsdekkingsgraad. 

Rendement beleggingen tot en met 30 juni 2023: 4,5% 
Het rendement was over het eerste half jaar 4,5%. De beleggingen voor afdekking van het renterisico (Matching) hebben tot en met het 2e kwartaal een rendement van 2,1% opgeleverd. De beleggingen om een extra rendement te behalen (Return), zoals aandelen, behaalden tot en met het 2e kwartaal een rendement van 5,8%. 

Beleggingsrendementen beschikbare premieregelingen 2023 
De rendementen van onze beschikbare premieregelingen zijn voor alle leeftijdsgroepen positief tot en met het 2e kwartaal: 5,2% voor deelnemers t/m 49 jaar, 4,9% voor deelnemers van 50 t/m 55 jaar, 4,5% voor deelnemers van 56 t/m 61 jaar en 4,1% voor deelnemers vanaf 62 jaar. 

Wil je meer weten? Lees dan ons  kwartaalbericht.