Werken aan ons pensioen

4 april 2022

Werken aan ons pensioen… of beter gezegd: werken aan een pensioen dat past bij het nieuwe pensioenstelsel. Dat doen we niet alleen. Dat doen we samen met werkgevers en werknemers. En dat doen we nu al. Met een mooi tussentijds resultaat: aanpassing van onze beschikbare premieregeling.

Ronald Heijn

Nu al?
Ik hoor je denken: ‘Waarom nu al werken aan een nieuw pensioen?’. Voorlopig is het nieuwe pensioenstelsel er nog niet, toch?’ Daar heb je gelijk in. Tenminste… Het klopt dat de ingangsdatum voor het nieuwe pensioen uiterlijk 1 januari 2027 is. Voor die tijd moet er wel veel gebeuren. Door ons. En door jou als werkgever. En daar trekken we samen in op. En samen met ons nog andere betrokkenen als VNO-NCW, MKB-Nederland, LTO-Nederland, FNV, CNV, VCP, Pensioenfederatie, Verbond van Verzekeraars, Stichting van de Arbeid, Adfiz en het ministerie van SZW. Kort geleden is er door deze betrokkenen het platform werkenaanonspensioen.nl gelanceerd waarop praktische informatie voor jou en je werknemers staat over het nieuwe pensioenstelsel.

Van aanspraken naar kapitaal
Werknemers bouwen straks in het nieuwe stelsel pensioenkapitaal op (via een premieregeling) in plaats van pensioenaanspraken. Dat kapitaal beleggen we om er voor te zorgen dat het meer waard wordt. Gaan jouw werknemers met pensioen? Dan kopen we op dat moment van het kapitaal een pensioenuitkering.

Een deel van de bij ons aangesloten werkgevers heeft nu al een regeling waarbij de werknemers pensioenkapitaal opbouwen. De werkgevers in de sector Zeevisserij en de Groothandel in Bloemen en Planten zijn daar voorbeelden van. Andere werkgevers hebben een pensioenregeling waarbij de werknemers nu nog aanspraken opbouwen.

Vanuit wensen naar aanpassingen in onze beschikbare premieregeling
We hebben de afgelopen periode goed geluisterd naar de wensen van werkgevers en sectoren. Zodat we weten wat werkgevers belangrijke onderdelen vinden in een beschikbare premieregeling. Deze wensen hebben we tegen het licht van het nieuwe pensioenstelsel gehouden. En we hebben nu alvast een aantal veranderingen doorgevoerd. Ik zet de belangrijkste veranderingen op een rij:

  • Ruimere bijspaarmogelijkheden voor werknemers met een beschikbare premieregeling. Veel werkgevers gaven aan dit belangrijk te vinden namelijk.
  • We gaan het berekenen van deze bijspaarmogelijkheden heel eenvoudig maken voor jouw werknemers. In het vernieuwde deelnemersportaal dat in juni live gaat, begeleiden we deelnemers om dit zelf te kunnen berekenen. Ze zien dan ook wat extra inleg doet met het pensioen dat ze later kunnen krijgen.
  • Je hebt als werkgever ruimere keuzemogelijkheden rondom arbeidsongeschiktheid.
  • Het percentage nabestaandenpensioen is vrij te kiezen. De keuzes voor het ouderdoms- en nabestaandenpensioen zijn daardoor los van elkaar te maken.
  • De administratiekosten worden een vast bedrag per werknemer. Onafhankelijk van het dienstverband dus. Wel zo helder.
  • De risico-opslag op de premie leggen we voor meerdere jaren vast. Zo voorkomen we jaarlijkse veranderingen en verrassingen.

In gesprek met ons?
Wil jij weten wat het nieuwe pensioenstelsel voor jou en jouw werknemers betekent? We leggen het graag uit en verkennen graag samen met jou hoe we je zo goed mogelijk kunnen begeleiden naar het nieuwe pensioenstelsel. Neem contact op via mijn collega’s bij Relatiebeheer op telefoonnummer 020 541 83 00 of via de mail relatiebeheer@pensioenfondspgb.nl.  

Ronald Heijn leidt de werkgroepen over relatiemanagement en klantbediening.
Ronald is lid van het bestuur sinds 2020.

Wij gaan graag met je in gesprek

Wij zijn benieuwd naar jouw mening en ideeën. Wij behandelen elkaar en onze deelnemers graag met respect. Wij hopen dat jij dat ook doet. Lees je onze huisregels even door? Dan houden we de dialoog hier zo prettig mogelijk.

Reacties