Aanmelden

Onderzoek: meer risico voor kans op hoger pensioen

De meerderheid van onze deelnemers is bereid meer risico te nemen, als dit de kans op een hoger pensioen vergroot. Dat blijkt uit een onderzoek dat Motivaction in 2019 uitvoerde in opdracht van Pensioenfonds PGB. De volgende drie thema’s stonden daarin centraal: risicobereidheid, solidariteit en maatschappelijk verantwoord beleggen. Aan het onderzoek namen in totaal 6.053 deelnemers deel: 1.441 actieve deelnemers, 1.714 ex-deelnemers en 2.898 gepensioneerden.


Pensioenfonds PGB heeft in 2019 voor de derde keer een risicobereidheidsonderzoek uit laten voeren onder zijn (gepensioneerde) deelnemers. Eerdere onderzoeken vonden plaats in 2013 en 2016. De uitkomsten laten een vergelijkbaar beeld zien als in 2016. Er zijn weinig veranderingen in de risicohouding ten opzichte van het onderzoek uit 2016.


Risicobereidheid

Vooral gepensioneerden zijn bereid meer risico te lopen als dat de kans op een hoger pensioen vergroot. Een ruime meerderheid vindt het dan ook een goed idee dat wij een deel van hun pensioenvermogen in aandelen beleggen. Hier past de kanttekening dat het pensioen niet te verlaagd mag worden. Want daarmee zou een belangrijke randvoorwaarde, kunnen blijven leven zoals men dat gewend is, in gevaar komen. Zo willen ze een eventuele verlaging van het pensioen bij voorkeur uitsmeren over 10 jaar.


Vertrouwen in Pensioenfonds PGB

Alle deelnemers voelen zich in meer of mindere mate thuis bij Pensioenfonds PGB en vertrouwen erop dat hun pensioen bij ons in goede handen is. De waardering voor de informatievoorziening over het eigen pensioen is groot. Toch bestaan er nog veel misverstanden en onwetendheid over pensioen en Pensioenfonds PGB. Zo denkt bijna de helft van onze deelnemers onterecht dat zij pensioenpremie betalen voor de gepensioneerden van nu. Er is dan ook behoefte aan (meer) informatie over pensioen en de persoonlijke situatie. Daarnaast geven deelnemers aan graag informatie te krijgen over het beleggingsbeleid en over de invloed die Pensioenfonds PGB kan uitoefenen op de rekenrente. Bijvoorbeeld door zich te laten horen in het maatschappelijk debat over de rekenrente.


Solidair

Er bestaat een breed draagvlak voor solidariteit onder de deelnemers. Heel concreet luidde een belangrijke vraag over dit onderwerp: Pensioenfondsen moeten steeds langer pensioen uitbetalen, doordat mensen steeds ouder worden. Door wie moeten die kosten volgens u worden opgevangen? Deelnemers vinden in grote meerderheid dat de kosten van het steeds ouder worden over alle generaties moeten worden verdeeld.


Goede gezondheid en duurzaamheid zijn belangrijke thema’s

Een grote meerderheid van de deelnemers vindt het belangrijk dat Pensioenfonds PGB naast voldoende rendement ook een positieve bijdrage levert aan een betere wereld. Goede gezondheid en welzijn, duurzame energie, economische groei en waardig werk voor iedereen zijn voor deelnemers de belangrijkste doelen die het pensioenfonds op de agenda moet zetten. Deze doelen komen in grote lijn overeen met de visie van Pensioenfonds PGB om duurzaam te groeien en innovatief te zijn.

Wilt u meer weten over ons beleggingsbeleid, bekijk dan ons filmpje Beleggen of ons filmpje over Maatschappelijk Verantwoord Beleggen.