Aanmelden

Congres: Samen op weg naar het pensioen van de toekomst


Het akkoord dat kabinet en sociale partners vorig jaar sloten over het toekomstige stelsel voor werknemerspensioen is nog niet tot in detail uitgewerkt. Een stuurgroep denkt daar nu over na. Maar we gaan graag alvast met u in gesprek over wat er op ons af komt.


Wat kunt u verwachten?
Wat is de huidige status van het akkoord? Wat zijn onze verwachtingen voor de ontwikkeling van de premie en de doorsneepremie? Hoe gaan we alle betrokkenen (sociale partners, werkgevers, werknemers en gepensioneerden) op de hoogte houden van de ontwikkelingen?


Deze en andere vragen die u heeft, komen tijdens het congres aan de orde. We praten u vanaf 11:00 uur bij over de meest recente ontwikkelingen rondom het pensioenakkoord en bij Pensioenfonds PGB. Vervolgens gaan we via 3
deelsessies dieper in op de 3 belangrijkste thema’s van dit congres:


- de pensioenambitie en premie in het toekomstige stelsel en de ontwikkeling van de premie in de komende jaren
- de transitie naar het stelsel van de toekomst en de gevolgen van de afschaffing van de doorsneesystematiek
- de communicatie: hoe bereiken we de deelnemers nu en straks en hoe zorgen we dat ze inzicht hebben in hun
   toekomstige pensioen


We doen dat in deelsessies met kleinere groepen om het wat makkelijker te maken met elkaar van gedachten te wisselen. U woont elke deelsessie bij, dus u hoeft hier verder niets voor te doen. Er is één deelsessie voor de lunchpauze en twee deelsessies na de lunchpauze. Bij binnenkomst hoort u in welke volgorde u de sessies volgt.


Informatiemarkt
In de lunchpauze kunt u van gedachten wisselen met onze bestuursleden en medewerkers van relatiebeheer. Ook kunt u kennis nemen van vernieuwingen in onze dienstverlening en vermogensbeheer.
De laatste deelsessie is rond 15.10 uur afgelopen. Daarna komen we weer bij elkaar om de uitkomsten en de vragen uit de deelsessies te delen. Ook gaan we dan in op onze visie op de uitwerking van het akkoord. 
Het programma is naar verwachting tussen 15.45 en 16.00 uur afgelopen.


 

Aanmelden

Wilt u zichzelf of een collega aanmelden? U kunt zich hier registreren. Dat kan tot woensdag 19 februari.

 

 Praktische informatie

Het programma
10.00 uur: De zaal gaat open
11.00 uur: Welkom
11.05 uur: Actualiteiten bij Pensioenfonds PGB:
                   - ontwikkelingen uitwerking nieuwe stelsel in de afgelopen maanden en het verwachte tijdpad.
                   - onze communicatie over het pensioenakkoord.
                   - uitkomsten van ons onderzoek.
11.45 uur: Eerste deelsessie: ambitie, transitie of communicatie
12.30 uur: Lunch en informatiemarkt over relatiebeheer/dienstverlening, vermogensbeheer en participatie
13.30 uur: Tweede deelsessie: ambitie, transitie of communicatie
14.15 uur: Korte pauze
14.25 uur: Derde deelsessie: ambitie, transitie of communicatie
15.10 uur: Korte pauze
15:20 uur: Samenvatting van de deelsessies; visie van Pensioenfonds PGB op nieuwe stelsel
15.45 uur - 16.00 uur: Afsluiting in de plenaire zaal (daarna gelegenheid tot netwerken)
Voor wie
Dit congres is voor vertegenwoordigers van werkgevers, werknemers en gepensioneerden.
Informatie over locatie en routebeschrijving
• Locatie: Mereveld
• Adres: Mereveldseweg 9, 3585 LH Utrecht

U vindt hier meer informatie over de locatie.  

Komt u met de auto?
U kunt gratis parkeren bij de locatie.  U vindt hier de routebeschrijving.

Komt u met het openbaar vervoer?
Vanaf NS-station Lunetten kunt u gebruik maken van een pendelbus. Geef via communicatie@pensioenfondspgb.nl door of u hiervan gebruik wilt maken. Lopen kan ook. Dit kost ongeveer 10 minuten.

Heeft u dieetwensen of een allergie?
Laat het ons weten via communicatie@pensioenfondspgb.nl


Vragen?

Neem contact op via communicatie@pensioenfondspgb.nl of 020 753 29 50.
We ontmoeten u graag!
 

 

 

 

 

 

 

 Inhoudseditor