Aanmelden

De Canon van PGB

Een pensioenfonds van verhalenvertellers
Pensioenfonds PGB is de afgelopen jaren veranderd van een puur grafisch pensioenfonds in een fonds dat ook werknemers en werkgevers uit 12 andere bedrijfstakken bedient. Dat roept de vraag op wat voor pensioenfonds we zijn. Om die vraag te beantwoorden, zijn we teruggegaan in de tijd. Vanuit het idee dat het verleden ons fundament is, en dat we – als organisatie - worden gevormd door de dingen die we meemaken en de manier waarop we omgaan met maatschappelijke veranderingen. 

Een ding is zeker: van oudsher zijn we een pensioenfonds van de verhalenvertellers. Drukkers van kranten, boeken en ander papierwerk. Vormgevers, journalisten en reclamemakers. Mensen die een verhaal kunnen vertellen in woorden en beelden. Vakmensen, die met beide benen in de samenleving staan en die meebewegen met de tijd.

Digitale canon
In de digitale Canon van PGB wordt ons verhaal verteld aan de hand van vijf tijdperken. Van het heden en de toekomst terug in de tijd naar de oorsprong van het pensioenfonds. In elk tijdperk vindt u thematische ‘vensters’ met interviews, filmpjes, infografieken, foto’s en achtergronden. Over gebeurtenissen in die tijd, maar vooral over pensioen natuurlijk, daar zijn we een pensioenfonds voor.

U vindt de Canon van PGB op canon.pensioenfondspgb.nl.


Idee?

De canon van PGB kent vele verhalen. Maar er kunnen altijd verhalen bij. Heeft u een idee? Stuur ons dan een bericht via communicatie@pensioenfondspgb.nl.   

 

 

 Inhoudseditor

Snel naar: