Aanmelden

 

 

Ik ben deelnemer (geweest)


Uw pensioen in 1 keer laten uitbetalen

Soms is het mogelijk dat uw pensioen in 1 keer wordt uitbetaald.

Is uw pensioen lager dan € 474,11 bruto per jaar (bedrag 2018)? Dan kunnen wij u een voorstel doen om uw pensioen in 1 keer te laten uitbetalen. Als u daarmee akkoord gaat, krijgt u daarna geen pensioen meer van ons. Dat noemen we afkoop.

Uw pensioen kan op 2 momenten worden afgekocht
- als u al 2 jaar of langer geen pensioen meer bij ons opbouwt;
- als u met pensioen gaat.

Voor afkoop gelden 3 voorwaarden
- U bouwt al meer dan 2 jaar geen pensioen meer bij ons op.
- Uw pensioen is lager dan € 474,11 bruto per jaar (bedrag 2018).
- U heeft geen voorstel voor waardeoverdracht aangevraagd bij uw nieuwe pensioenfonds.

Dit zijn de gevolgen van afkoop
- U krijgt geen maandelijks pensioen van ons als u met pensioen bent.
- Heeft u recht op kwijtschelding van gemeentelijke belastingen? Dan kan dit recht vervallen.
- U betaalt meer belasting over uw pensioen als u uw pensioen voor uw pensioendatum laat uitbetalen.

U kunt uw pensioen ook meenemen naar uw nieuwe pensioenfonds of -verzekeraar.

 

 

 

Afkoop