Aanmelden

 

 

Ik ben werkgever


Eindafrekening

Nadat u uw loonaangifte heeft gedaan, krijgt u een eindafrekening.

Groothandel in bloemen en planten, zeevisserij of RELX
Hoe vaak u een eindafrekening krijgt, hangt af van de afspraken die u of sociale partners met ons maakten.

Andere bedrijven
U krijgt 1 keer per jaar een eindafrekening van ons. Die krijgt u nadat u de loongegevens aan ons heeft doorgegeven. Bij de eindafrekening zit een specificatie met de bedragen per werknemer. Het is belangrijk dat u deze specificatie controleert. Want aan de hand van deze gegevens berekenen wij de opbouw van het pensioen van uw werknemers.

 

 

 

 

Jaarafrekening; Afrekening; Nota