Aanmelden

 

 

Ik ben werkgever


Extra partnerpensioen voor uw werknemers

Meer financiële zekerheid voor de partner als uw werknemer overlijdt.

U kunt extra partnerpensioen regelen als u een middelloonregeling heeft. Voorwaarde is wel dat het op te bouwen partnerpensioen maximaal 70% van het ouderdomspensioen is. En dat u dit collectief voor uw medewerkers afspreekt.

U heeft 2 keuzes voor de opbouw van extra partnerpensioen

Afhankelijk van uw pensioenregeling kunt u 2 keuzes maken:
1. Uw werknemers bouwen 35% extra partnerpensioen op.
2. Uw werknemers bouwen 70% extra partnerpensioen op.

Zo regelt u extra partnerpensioen

Bent u geïnteresseerd in de opbouw van extra partnerpensioen voor uw werknemers? Neem dan contact met ons op. Dan berekenen wij de kosten voor u.
Ook leggen we uit wat de voorwaarden zijn.

U kunt ons bellen op : 020 541 83 00
Of u mailt ons via      : relatiebeheer@pensioenfondspgb.nl

 


 

Partner