Aanmelden

 

 

Ik ben werkgever


Dit doen wij

Wij beheren het pensioengeld van uw werknemers en informeren hen daarover.

Dit gebeurt er met de pensioenpremie
U betaalt (samen met uw werknemers) premie voor de opbouw van het pensioen van uw werknemers.

Wij houden precies bij hoeveel pensioen(kapitaal) uw werknemers opbouwen. Ook beleggen wij hun pensioengeld. Dat doen wij omdat wij verwachten dat dit op de lange termijn meer oplevert dan sparen. Het uiteindelijke pensioen van uw werknemers bestaat namelijk maar voor een deel uit het geld dat (u samen met) uw werknemers betaalt. Het andere deel komt uit ons beleggingsrendement.

Als uw werknemer later met pensioen gaat, krijgt hij/zij ouderdomspensioen van ons. Als uw werknemer overlijdt, stopt dit pensioen. Heeft hij of zij ook partnerpensioen bij ons? Dan krijgt zijn/haar partner dit pensioen van ons als u overlijdt.

Zo informeren wij uw werknemers over hun pensioen
Uw werknemers krijgen elk jaar een pensioenoverzicht van ons waarin staat hoeveel pensioen(kapitaal) ze al hebben opgebouwd.

Verder informeren wij uw werknemers op deze momenten:
- als ze pensioen bij ons gaan opbouwen;
- als ze zijn gescheiden;
- als ze bij ons stoppen met pensioen opbouwen;
- als ze bijna met pensioen gaan;
- als uw pensioenregeling verandert.

Het is belangrijk dat u uw werknemers ook zélf informeert over hun pensioen. Bijvoorbeeld als er iets verandert in hun leven.