Aanmelden

 

 

Over Pensioenfonds PGB


Aanvullende regelingen

Pensioenfonds PGB biedt 5 verschillende aanvullende pensioenregelingen aan.

Extra ouderdomspensioen
Werkgevers met een middelloonregeling kunnen ervoor zorgen dat hun werknemers extra pensioen(kapitaal) opbouwen. Daardoor krijgen werknemers later een hoger pensioen van ons. Werknemers kunnen ook zelf extra pensioenkapitaal opbouwen. Dat kan zowel bij de middelloonregelingen als bij de beschikbare premieregelingen.

Extra partnerpensioen
Is het partnerpensioen dat werknemers opbouwen minder dan 70% van het ouderdomspensioen? Dan kunnen werkgevers met een middelloonregeling ervoor zorgen dat hun werknemers extra partnerpensioen opbouwen. Als een werknemer overlijdt, krijgt zijn/haar partner een hoger pensioen van ons. Werknemers kunnen ook zelf extra partnerpensioen opbouwen.

Anw-pensioen
Maar weinig mensen krijgen Anw van de overheid als hun partner overlijdt. Daarom kunnen werkgevers bij ons een Anw-Plusverzekering afsluiten. Als een werknemer overlijdt, krijgt zijn/haar partner dit pensioen bovenop het partnerpensioen. Het Anw-pensioen stopt als de partner AOW krijgt. Werknemers kunnen ook zelf Anw-pensioen verzekeren.

Arbeidsongeschiktheidspensioen
Verdienen werknemers meer dan € 53.705 per jaar (bedrag 2017)? Dan gaat hun inkomen waarschijnlijk flink omlaag als ze arbeidsongeschikt worden. Met deze verzekering zorgen werkgevers ervoor dat de inkomensterugval minder groot is.

Netto-partnerpensioen
Verdienen werknemers meer dat € 103.317 per jaar (bedrag 2017)? Dan bouwen ze boven dit bedrag geen pensioen op. Dus ook geen partnerpensioen. Met deze verzekering regelen werkgevers extra partnerpensioen voor werknemers die meer verdienen dan € 103.317 per jaar.