Aanmelden

 

 

Over Pensioenfonds PGB


Cijfers

U ziet op deze pagina een overzicht van Pensioenfonds PGB in cijfers.

​Mensen die pensioen opbouwen​:   75.000
​Mensen die geen pensioen meer opbouwen​: 162.000
​Mensen die pensioen krijgen​:   74.000
​Werkgevers die zijn aangesloten: ​    2.500
​Afgeronde aantallen op 30 juni 2017
Belegd vermogen​: € 24,5 miljard
​Beleggingsrendement​: 2,1%
​Dekkingsgraad: ​100,8%
​Afgeronde cijfers op 30 juni 2017

 

Belegd vermogen; Rendement