Aanmelden

 

 

Over Pensioenfonds PGB


Kwartaalbericht

U leest in het kwartaalbericht hoe Pensioenfonds PGB er financieel voor staat.

Onze financiële situatie is in het tweede kwartaal van 2017 verder verbeterd. Dat komt vooral door de hogere rente. Daardoor dalen onze verplichtingen. De dekkingsgraad is gestegen naar 100,8% (30 juni 2017). Het rendement over het tweede kwartaal is 0,1%. 

In het tweede kwartaal steeg de rente. Dit werkte negatief door in de matchingportefeuille, die voor een groot deel bestaat uit staatsobligaties. De returnportefeuille, die voornamelijk uit aandelen bestaat, behaalde een positief rendement in het tweede kwartaal. 

Dit gebeurde er financieel
- Het rendement van de beleggingen over het 2e kwartaal van 2017 bedroeg 0,1%.
- De beleidsdekkingsgraad was op 30 juni 2017: 100,8%.

Bekijk het 3e kwartaalbericht van 2017.
Bekijk het 2e kwartaalbericht van 2017.
Bekijk het 1e kwartaalbericht van 2017.
Bekijk het 4e kwartaalbericht van 2016.
Bekijk het
3e kwartaalbericht van 2016.
Bekijk het 2e kwartaalbericht van 2016.
Bekijk het 1e kwartaalbericht van 2016.

 

 

 

 

Financieel; Rendement; Renteafdekking