Aanmelden

 

 

Over Pensioenfonds PGB


Kwartaalbericht

Onze financiële situatie is aan het eind van 2017 aanzienlijk beter dan begin 2017. Dat komt door de iets hogere rente en het beleggingsresultaat van 6,7%.

Beleidsdekkingsgraad 106,1%
De verbeterde financiële situatie van de afgelopen maanden is terug te zien in de beleidsdekkingsgraad, die een gemiddelde is over 12 maanden. Deze dekkingsgraad kwam op 31 december 2017 uit op 106,1% (10,1% stijging in 2017). U leest hier meer over de ontwikkeling van de beleidsdekkingsgraad.

Actuele dekkingsgraad 108,9%
De actuele dekkingsgraad steeg ook in het vierde kwartaal. Het gaat hierbij om de zogenaamde UFR-dekkingsgraad. Deze dekkingsgraad bedroeg op 31 december 2017 108,9%.

Rendement 4e kwartaal 2017: 2,6%
Het rendement van de beleggingen over het vierde kwartaal van 2017 bedroeg 2,6%. Over heel 2017 is een rendement van 6,7% behaald op de beleggingen. 

Bekijk het 4e kwartaalbericht van 2017.
Bekijk het 3e kwartaalbericht van 2017.
Bekijk het 2e kwartaalbericht van 2017.
Bekijk het 1e kwartaalbericht van 2017.
Bekijk het 4e kwartaalbericht van 2016.
Bekijk het
3e kwartaalbericht van 2016.
Bekijk het 2e kwartaalbericht van 2016.
Bekijk het 1e kwartaalbericht van 2016.

 

 

 

 

Financieel; Rendement; Renteafdekking