Aanmelden

 

 

Over Pensioenfonds PGB


Waarom belegt Pensioenfonds PGB

Wij moeten beleggen omdat sparen niet genoeg oplevert.

Pensioenfonds PGB wil een goed pensioen voor iedereen, nu én in de toekomst. Met een goed pensioen bedoelen we een pensioen dat over 15 jaar een koopkracht heeft van minimaal 90%.

Sparen levert niet genoeg op om de pensioenen in de toekomst te kunnen betalen. Daarom wordt het pensioenvermogen belegd. We verwachten daarmee een overrendement van ongeveer 2,5% per jaar. Dat is het rendement waardoor het vermogen groeit ten opzichte van de pensioenen die we moeten uitbetalen.

Bekijk hier hoe wij beleggen.

Rente-afdekking

Hoeveel geld we nodig hebben om de pensioenen uit te betalen, hangt af van de rente. Als de rente omhoog gaat, hebben we minder geld nodig en stijgt de dekkingsgraad. Als de rente daalt, hebben we meer geld nodig en daalt de dekkingsgraad.

Om de gevolgen van grote rentedalingen te beperken, gebruiken we beleggingen zoals obligaties en derivaten. Dit noemen we rente-afdekking.
Onze rente-afdekking is 45,2 % (30 september 2017).  Dit houdt in dat het geld dat we hebben voor alle pensioenverplichtingen momenteel voor 45,2% tegen rentedalingen is afgedekt. De rente-afdekking verlagen we bij een lage rente en verhogen we bij een hoge rente.  

 

Beleggingsbeleid; Renteafdekking; Rente-afdekking