Aanmelden

 

 

Ik ben deelnemer (geweest)


Hoe zit het met uw pensioen?

Uw pensioen is een deel van uw inkomen voor later.

Elke maand (betaalt samen met) uw werkgever voor uw pensioen(kapitaal). Als u met pensioen gaat, is dit een deel van het geld waarvan u moet leven.

Uw inkomen bestaat straks uit 3 delen

1. AOW van de overheid
De AOW is het pensioen dat u later van de overheid krijgt. Wanneer u voor het eerst AOW krijgt, hangt af van uw geboortedatum. U berekent hier wanneer uw AOW ingaat. Hoeveel AOW u later krijgt, hangt af van het aantal jaren dat u in Nederland heeft gewoond of gewerkt. U bekijkt hier de AOW-bedragen.

2. Pensioen via uw werk
Het pensioen dat u via uw werkgever opbouwt, is een aanvulling op de AOW. Bekijk hoeveel pensioen u heeft opgebouwd

3. Extra geld dat u zelf regelt
U kunt zélf wat doen voor uw pensioen. Bijvoorbeeld door geld te sparen, een lijfrente af te sluiten, of door extra pensioen bij ons op te bouwen.

 

 


 

Pensioen; AOW; Overheid