Aanmelden

 

 

Ik ben deelnemer (geweest)


Eerder of later met pensioen

Misschien wilt u eerder of later met pensioen gaan. Gedeeltelijk met pensioen kan ook.

Eerder met pensioen
U kunt al vanaf uw 55ste met pensioen gaan. Uw pensioen gaat daardoor omlaag. Dat komt omdat u een kortere tijd pensioen opbouwt. Maar ook omdat u een langere tijd pensioen van ons krijgt.

Bent u volledig arbeidsongeschikt? Dan kunt alleen in de periode 5 jaar voor uw AOW-datum uw pensioen in laten gaan. U bouwt dan geen pensioen meer op.
Bent u gedeeltelijk arbeidsongeschikt? Dan mag u voor het deel dat u stopt met werken uw pensioen eerder in laten gaan. Wilt u ook voor het deel dat u arbeidsongeschikt bent vervroegd met pensioen? Dan kunt alleen in de periode 5 jaar voor uw AOW-datum uw pensioen in laten gaan.

Later met pensioen
U kunt uw pensioen uitstellen tot maximaal 5 jaar na uw standaard pensioendatum. U krijgt daardoor meer pensioen. Dat komt omdat u een kortere tijd pensioen van ons krijgt. U bouwt geen pensioen meer bij ons op vanaf het moment dat u AOW krijgt.

Gedeeltelijk met pensioen
U kunt er ook voor kiezen om gedeeltelijk te blijven werken en gedeeltelijk met pensioen te gaan. Ook dat heeft invloed op de hoogte van uw pensioen. U gaat gedeeltelijk met pensioen voor de uren die u stopt met werken. De overige uren blijft u werken.

Bereken wat uw keuze betekent voor uw pensioen.

 

 

 


 

Pensioendatum; Vervroegd pensioen; Uitstellen; Gedeeltelijk met pensioen; Vroegpensioen; Deeltijdpensioen; Deeltijd