Aanmelden

 

Hoe gezond is mijn pensioenfonds?


Dekkingsgraad van 30 juni 2017

100,8%


Lees meer


Dekkingsgraad gestegen naar 100,8%

Nu onze dekkingsgraad boven de 100 procent ligt, mogen wij weer meewerken aan waardeoverdrachten.

Groothandel in bloemen en planten

Bedrijven in de groothandel in bloemen en planten zijn vanaf 30 mei 2017 verplicht de afgesproken pensioenregeling voor hun bedrijfstak te volgen.

Basispremie blijft 24 procent in 2018

De premie voor de basispensioenregeling van Pensioenfonds PGB blijft volgend jaar 24 procent. De pensioenrichtleeftijd verandert wel.

Column van Arnold Verplancke


Als de pensioenpremie 24 procent is, betaal ik dan echt bijna een kwart van mijn salaris aan Pensioenfonds PGB? Nee dus. Lees verder...

Arnold Verplancke

Arnold Verplancke

Oud-bestuurslid

6

 Reacties

Veelgestelde vragen


Publicaties