Aanmelden

 

 


Waarom wij de pensioenen niet kunnen verhogen

​Hoe is het mogelijk dat er zo veel geld in de pensioenpotten zit, en er ook dit jaar weer niks bij kan voor onze gepensioneerden (en andere deelnemers)? Dat is een van de vragen die ons het meest wordt gesteld.

Veel mensen denken dat ze elk jaar recht hebben op een verhoging van hun pensioen, zo blijkt uit een online onderzoek dat we vorig jaar hielden. Maar liefst 77 procent van de gepensioneerden denkt er zo over. Helaas is dat echt niet zo. Een verhoging om de gestegen prijzen te compenseren (indexatie) is geen recht. Voor veel gepensioneerden voelt dit misschien anders. Dit kan, eerlijk is eerlijk, komen omdat we daar in het verleden niet altijd duidelijk genoeg over zijn geweest. Maar er is in het verleden, en er wordt ook nu, niet betaald voor een gegarandeerd welvaartsvast pensioen. Dat betekent dat er alleen een verhoging kan worden gegeven als er voldoende geld in onze buffers zit. Het is wel onze ambitie om de pensioenen te kunnen verhogen en daar werken we hard aan. Bijvoorbeeld door te streven naar extra hoge beleggingsopbrengsten.

Onbegrip
Maar de pensioenpotten zitten nu voller dan ooit tevoren wordt vaak tegen mij gezegd, onder meer in reacties onder deze columns. Dat is waar. De potten zitten voller. En het gaat weer beter met de pensioenfondsen, zeker ook met Pensioenfonds PGB. De beleidsdekkingsgraad van eind 2017 zit volgens voorlopige berekeningen rond 106%. Waarom kan er dan niets bij voor de groep mensen die al tien jaar lang te maken heeft met hogere lasten en maar een deel van zijn inkomen (alleen de AOW) zag stijgen?

Ik begrijp dit gevoel van onbegrip heel goed. Het is ook een ingewikkeld verhaal, maar ik ben altijd bereid dit te vertellen en uit te leggen. U mag mij hier altijd meer informatie over vragen. Ook hier zal ik een poging doen om het toe te lichten.

U betaalde premie voor uw pensioen, zonder gegarandeerde verhoging. Wij beloven u dit pensioen uit te betalen. Om die belofte waar te maken moeten we voldoende vermogen in kas hebben, nu en in de verre toekomst. Wanneer hebben we genoeg vermogen in kas? Om dat te berekenen, kijken we naar de rente. Het principe daarbij is hetzelfde als wanneer u geld opzij zet voor een grote aanschaf in de toekomst. U rekent uit hoeveel geld u nu op uw spaarrekening moet hebben om, bijvoorbeeld over 10 jaar, met de rente erbij 10.000 euro te kunnen betalen.

Rekenregels
Als pensioenfonds bepalen we niet zelf wat realistisch is om qua rente mee te rekenen. Daar zijn strenge regels voor van de overheid. Die zijn bedoeld om zekerheid te geven dat we onze beloftes echt kunnen waarmaken. Een belangrijke verandering kwam in 2007, toen de rente waarmee we moeten rekenen veranderde. Die was standaard 4 procent. Daarvoor in de plaats kwam een wisselende rente, die afhangt van de rente die banken rekenen. 

Terug naar het voorbeeld van die toekomstige aanschaf: als u rekening houdt met een rente van 4 procent hebt u nu maar liefst 2.300 euro minder nodig om over 10 jaar op een bedrag van 10.000 euro uit te komen dan bij een rente van 1%. Dat scheelt fors. En zo werkt het bij ons ook. Als de rente heel hoog is, hoeven we nu minder geld in kas te hebben om alle uitkeringen tot in de verre toekomst te kunnen betalen. Als de rente heel laag is, zoals nu het geval is, hebben we juist meer geld nodig.

Crisis
In 2008 brak een wereldwijde economische crisis uit maar daarna hebben pensioenfondsen weer uitstekende beleggingsresultaten gehaald. Daardoor zit er nu, begin 2018, meer dan 25 miljard euro in de PGB-pensioenpot. Door de lage rente is echter ook de waarde van de toekomstige pensioenuitbetalingen hoog, we moeten nu veel geld in kas hebben om ook in de toekomst onze beloofde pensioenen uit te kunnen keren.

U zegt dan misschien: met een dekkingsgraad van ongeveer 106% is er toch ruim voldoende in kas voor enige indexatie? Het antwoord daarop is helaas nee. Pensioenfondsen mogen pas beginnen met het geven van gedeeltelijke indexatie als de dekkingsgraad 110% is. Er moet dus eerst een grotere buffer opgebouwd worden. Op die manier hebben wij voldoende veerkracht om een eventuele toekomstige crisis op de financiële markten te doorstaan zonder dat direct de toekomstige pensioenen in gevaar komen. Bij de huidige financiële situatie kunnen de pensioenen daarom nog niet verhoogd worden. Hoezeer we dat iedereen ook gunnen.

Jochem Dijckmeester
Bestuurslid Pensioenfonds PGB

 

Jochem Dijckmeester

Over Jochem Dijckmeester

Jochem Dijckmeester is vanaf 2016 bestuurslid van Pensioenfonds PGB. Hij is jonge pensioenfondsbestuurder van het jaar 2017. Als columnist gaat hij in op actuele onderwerpen, zoals de toekomst van het pensioenstelsel.

J.Roo reageer
reageert op 11-01-2018:

De werknemer is samen met de werkgever verplicht om premie te betalen. Dat is geen recht maar een verplichting. Het lijkt mij logisch dat het pensioenfonds t.z.t. verplicht is dat opgebouwde kapitaaltje d.m.v. premie en rendement uit te betalen aan de betreffende persoon die daar m.i. recht op heeft. Het rendement bedraagt naar ik heb vernomen 6,6 % gemiddeld per jaar. Al de uitkeringen aan pensioenen, nabestaandenpensioenen enz. zijn dan al betaald. Het PGB is het beste pensioen van Nederland ? Misschien kan ik beter zeggen : Het minst slechte . Hoe kunt u zeggen : we kunnen de pensioenen niet verhogen omdat de rekenrente zo laag is ,terwijl de werkelijkheid aangeeft dat het rendement gemiddeld vele malen hoger is ? In 2016 al weer boven de 10 % ! Het wordt m.i. dan tijd dat het pensioenfonds opkomt voor de deelnemers om theorie van rekenrente aan te passen naar de praktijk van het werkelijk behaalde rendement. Want daar betaald de deelnemer naar mijn idee verplicht premie voor. Wij de plicht om premie te betalen , Het pensioenfonds de plicht om zorg te dragen dat ons geld rendeert en dat met aftrek van kosten en nabestaandenpensioenen enz. aan de deelnemers wordt uitgekeerd. Niet meer en niet minder. Want zoals u al zegt : Het is geld van de deelnemers aan het pensioenfonds.

H.Mulder reageer
reageert op 18-01-2018:

Het lijkt wel of men het heel normaal vindt dat de pensioenen niet verhoogt worden . Dus als ik het goed begrijp vind u het normaal dat ik bijvoorbeeld over zo'n 20 jaar zo weinig pensioen krijg dat ik aan de ''bedelstaf'' kom . Het lijkt mij logisch dat , toen ik vanaf mijn 16e al begon met het betalen van de pensioenpremie , ik later toch wel min of meer een ''waardevastpensioen'' zou krijgen . U kunt wel zeggen dat het niet vanzelf sprekend is , maar ik vind dat wel en als dat niet zo is of was jullie mij daar logischerwijs over hadden moeten informeren , i.p.v. met van die ''verzekeringspraatjes'' aan te komen . Ik heb altijd het volste vertrouwen in mijn pensioenfonds gehad , maar het lijkt wel dat als er een ''nieuwe'' generatie aan het bewind komt ik ook aan ''nieuwere'' regeltjes moet houden . Hier klopt ergens iets niet , maar waarom zou een jongere generatie zich daar druk over maken , immers de gedachten van deze en gene zijn natuurlijk ''het zal mijn tijd wel duren'' !

Henk reageer
reageert op 18-01-2018:

het is voor mij onverteerbaar om met dit soort berekeningen een sfeer te scheppen waarin de gepensioneerde op een dwaalspoor worden gebracht! opeens worden we opgescheept met dubbele berekeningen over de dekkingsgraad waar wij helemaal niets aan hebben! we zijn inmiddels in een economie terecht gekomen waarin er volop verdient wordt en de huizen niet aan te slepen zijn. Daarom dienen wij als gepensioneerde de eerste te zijn die onmiddellijk en zonder voorbehoud over de afgelopen twee jaar een prijscompensatie hadden moeten hebben! Het is toch onverkoopbaar dat we daar nu nog een discussie over is! Het is natuurlijk de invloed van de politiek dat er opeens een rookgordijn wordt gelegd van allerlei onduidelijkheid over het al dan niet uitbetalen van hetgeen waar wij recht op hebben! De verhalen die erbij gehaald worden over solidariteit is een van de middelen die de politiek gebruikt om ons schuldig te moeten voelen over ons pensioen! als zich een crisis voordoet en dat effect zou hebben op een pensioen, dan moet je vanaf dat moment een oplossing zoeken en pensioenen en premies aanpassen en niet met terugwerkende kracht de mensen die na al die jaren "ondanks allerlei beloften van politiek en pensioenfonds", opeens geconfronteerd worden met de maatregelen die kennelijk nodig zijn en dat er maar gemakshalve vanuit gegaan wordt dat we solitair moeten zijn omdat het op dat moment beter uitkomt. Maar dan moeten de schouders ook recht gehouden worden en niet het hele stelsel waar wij jaren in hebben gelooft en daardoor vertrouwen in hebben zomaar overboord gooien en met ondoorzichtige rekenformules tijdwinst te boeken. Het is niet alleen de prijscompensatie waar wij (en de meeste van onze bevolking mee te maken hebben!) dankzij dit zakenkabinet hebben we de laatste jaren o.a. te maken gekregen met belachelijke huurverhogingen, btw, energiekosten, verlaging of schrappen van sociale voorzieningen! Het zou nodig zijn om eens aan te kaarten bij de regering dat de crisis kennelijk onnodig lang heeft geduurd door hun eigen maatregelen en de winkels daardoor veel langer dan nodig leeg zijn gebleven! Daar hebben wij als gepensioneerde natuurlijk ook veel last van gehad! en daarom kunnen wij ons dan iets minder schuldig voelen dat we vragen waar we recht op hebben. Met andere woorden "wij hebben al heel veel ingeleverd", daarom zou het erg nodig zijn om snel en met terugwerkende kracht te gaan compenseren! Want nu bestaat bij mij het gevoel dat we onnodig lang moeten wachten zodat er geen enkel risico voor pensioenfonds en politiek is en wij het slachtoffer zijn van dit beleid.