Aanmelden

 

 


Tegenvallers

​Tegenvallers
 
Ik denk dat ik ga helpen in het vluchtelingencentrum om die mensen Nederlands te leren.’ Ze keek er daadkrachtig en opgewekt bij.
‘Kijk maar uit dat ze je niet aanranden daar,’ reageerde haar man, weinig enthousiast.
 
‘Wat is dat nou voor een opmerking? Leren ze je dat soms op die managementcursus? Mensen ontmoedigen als ze zelf een leuk idee hebben?’
 
Verwachtingsmanagement
Vermoeid schudde hij het hoofd: ‘Dat heet verwachtingsmanagement. Ervoor zorgen dat mensen geen te hoge verwachtingen hebben. Iets kan altijd tegenvallen.’
 
Ja, vertel mij wat, dacht ze. Ze reageerde niettemin vrolijk: ‘Maar het kan toch ook meevallen? Misschien krijg ik daar wel sjans met een knappe leuke jongeman! Een donkere prins.’
 
‘Dat bedoel ik,’ zuchtte hij, ‘verwachtingsmanagement.’
 
Dat woord schoot me ook te binnen toen ik onlangs las wat de grootste pensioenfondsen hadden laten weten. Namelijk dat de kans bestaat dat ze volgend jaar misschien de pensioenen moeten korten, verlagen dus. Ik voorvoelde al de vraag: en Pensioenfonds PGB dan? 
 
Te vroeg
Voorlopig blijft PGB op het standpunt dat er de komende tijd geen indexering in zit. De komende jaren zullen de pensioenen waarschijnlijk niet worden verhoogd, ook al stijgen de prijzen enigszins.
Maar als alles tegen blijft zitten? Als de rente blijft dalen, als de beurs alleen maar omlaag gaat, dan kun je natuurlijk niet uitsluiten dat ook Pensioenfonds PGB op dat punt komt. Dat we ons wettelijk verplicht zien voor het eerst te korten op de pensioenen. Maar voor dat soort mededelingen is het volgens mij echt nog te vroeg. Laten we die balans in de herfst eens opmaken. 
 
Verwachtingsmanagement is goed, maar dat hoeft niet onnodig vroeg. De beurs kan zich herstellen, de rente kan opkrabbelen. Dat is voor een pensioenfonds even aantrekkelijk als voor die levenslustige vrouw een leuke taalles en misschien een nieuwe prins op zijn witte paard. 
 
Arnold Verplancke
bestuurder PGB

 

Arnold Verplancke

over Arnold Verplancke

Arnold Verplancke (1945) is oud-journalist en was tot mei 2017 bestuurslid van Pensioenfonds PGB. Hij gaat in op actuele onderwerpen en reageert op discussies. Ook legt hij in zijn columns in gewone-mensentaal uit hoe pensioen werkt.

Vorige column
Ik wil stoppen

Volgende column
De realistische periode

 PGB - BlogReacties

Ben reageer
reageert op 02-02-2016:

Beste Arnold, Geen indexering, is gezien de dekkingsgraad te begrijpen, maar mijn pensioen is nu verlaagd omdat de belasting eerste schijf is verhoogd met 3,3 %. Bij de hoge pensioenen is de belastingschijf verlaagd. De pensioenfondsen moeten hiertegen toch bij de politiek aangeven dat dit niet rechtvaardig is! De rijken worden rijker, de armen armer. Gaarne je commentaar!

Arnold Verplancke
Arnold Verplancke reageer
reageert op 04-02-2016:

Beste Ben, Niet om weg te duiken voor fiscale gevolgen, maar pensioenfondsen moeten de pensioenregelingen uitvoeren die per sector of per bedrijf zijn afgesproken. De politiek bepaalt hoeveel er van een bruto uitkering moet worden ingehouden aan belasting. En politici weten drommels goed wat hun wetgeving betekent voor verschillende inkomensgroepen. Om tegenwicht te bieden zijn er (andere) politieke partijen, vakbonden en verenigingen van gepensioneerden. PGB dient alleen te beoordelen of een opdracht van werkgevers en werknemers uit te voeren is binnen de bestaande wettelijke kaders.

Wim reageer
reageert op 03-02-2016:

Momenteel zit er in de gezamenlijke pensioenkassen een bedrag van 1250 miljard euro. De afgelopen acht crisisjaren gegroeid van 650 naar 1250 miljard. Dat is een bedrag met negen nullen. Er van uitgaande dat we NU in Nederland bijna 17 miljoen mensen hebben, betekent wel dat iedere Nederlander een bedrag tussen de € 70 á 80.000 heeft staan voor zijn aanvullend pensioen bovenop de AOW. Het laatste is een zogenaamd omslagstelsel en de premie wordt jaarlijks vastgesteld en staat los van het aanvullend pensioen. En deze 17 miljoen Nederlanders bestaan thans uit baby's, kleuters en auto- en allochtonen, jonge- en oudere werkenden die nog volop meebetalen of gaan meebetalen aan deze pensioenpot. Ik meen te denken dat wij in Nederland al aardig aan het meebetalen zijn aan de landen rondom de Middellandse zee, doordat Europa de laatste jaren telkens weer extra geld pompt in de Europese centrale bank, waardoor de rente - en ook de rekenrente - bewust laag wordt gehouden en inflatie toeneemt. Er wordt ons een worst voorgehouden, door te beweren dat deze handelwijze goed zou zijn voor onze concurrentiepositie. Wie is hier nu gekke Gerritje! Het zou staatsecretaris Jetta Kleinsma sieren om ons nu eens onomwonden duidelijkheid in deze materie te verschaffen en ouderen te geven waar ze naar jarenlang werken recht op hebben. Ze is toch van het PvdA kamp!

Ton reageer
reageert op 10-02-2016:

Reactie op Wim's tekst van 3 febr. Enige kanttekeningen. 1. Pensioenfondsen hebben te maken met (gew.)deelnemers en pensioengerechtigden. Het is niet bekend hoe groot dit aantal is omdat velen via meerdere werkgevers en fondsen een '"verzekerde" hoedanigheid hebben. 2. De 1250 miljard bestaat in principe voor ongeveer de helft uit netto uit te keren pensioen. De andere helft is agv de omkeerregel bestemd voor de fiscus.De 1250 miljard is op dit moment ongeveer 100 miljard te weinig, zo heeft het CPB becijferd vanuit actuarieel standpunt. 3 Het vermogen is papieren vermogen omdat een groot deel daarvan risicovol is en niet te gelde is te maken of nog voor langleven-gevallen moet worden gereserveerd . .

Coco reageer
reageert op 22-02-2016:

Jetta Kleinsma werd hierboven genoemd als staatssecretaris, een indrukwekkende naam voor een SLECHT beroep. Sinds mevrouw aan het bewind is ben ik financieel benadeeld. Daar kan ze zelf niets aan doen maar ze loopt wel makkelijk achter de geldjongens aan. Jetta ga eens een beetje met je kont tegen de krib denk ik wel eens laat zien dat je een vrouw met ballen bent. Ga met opgetrokken zeilen in volle vaart op Draghi en de zijnen af. Kom op voor de ouderen daar heb je je baan en inkomen aan te danken. Ik ben 83 en voel me al jaren bestolen door de topdemocraten in dit land waar ik me vroeger nog zo in thuisvoelde. Misschien gaat er na de volgende verkiezingen een andere waaien, slechter als deze wind kan niet voor veel ouderen.

Wim reageer
reageert op 24-02-2016:

Vandaag lees ik dat volgens cijfers van het CBS de pensioenpotten gegroeid zijn sinds 2008 van 615 miljard naar schrik niet 1700 miljard euro. Meer dan een verdubbeling. Voor iedere Nederlander € 100.000. En dat in de crisisjaren. Na aftrek van belastingen blijft er voor iedere Nederlander toch nog 50 mille over. Het wordt tijd dat ook pensioenfondsen, die onze centen beheren, nu eens eindelijk een vuist gaan maken richting Den Haag. Op Jetta Kleinsma hoeven we jammer genoeg niet te rekenen Gepensioneerden, laat je toch niet alles wel gevallen. De vakbonden, de grafische is op de diamantbewerkers na, de oudste vakbond in Nederland mag wel eens van zich laten horen.

P W van Ark reageer
reageert op 05-03-2016:

De lage rente is een pervers spel van de Europese Bank welke in overeenstemming met ons parlement vrij spel heeft en de rente nog verder zal verlagen. Het hevelt vermogen over naar financiële activa, naar banken en bestuurders die het uitbetaald krijgen in bonussen en het oppotten in plaats van spenderen. Dat dit voor gepensioneerden en andere kwetsbare burgers grote gevolgen gaat krijgen zal duidelijk zijn. Wie doet hier is tegen?

John Kraai reageer
reageert op 05-03-2016:

Naar aanleiding van het door P W van Ark gestelde, kan ik alleen maar stellen dat het anno 2016 ongelofelijk is dat wij met de wetenschap van het verleden, steeds weer dezelfde fouten maken. De oorzaak is iedere keer weer een elite die wereldwijd de economie aanstuurd als heilige graal die koste wat het kost meer en meer moet zijn en het geeft niet wat het kost. De bankiers bepalen het kapitale politieke klimaat. Beide verbranden nu miljarden als brandstof om de economische motor weer te doen aanslaan, terwijl deze de oorzaak zijn van het afslaan ervan. Als je leven/inkomsten afhankelijk is van een systeem wat hiervoor verantwoordelijk is, kan kunnen inderdaad de pensioenfondsen niets anders doen dan als konijnen in de schijnwerper te kijken in de hoop niet te worden afgeschoten. Mijn advies is, laat dit niet langer doorgaan en pensioenfondsen in Nederland ga schouder aan schouder een front vormen en neem stelling inplaats van iedere keer weer te stellen dat er geen indexering mogelijk is en zelf gekort gaat worden. Dit kan zo zonder echte aktie vanuit de pensioenfondsen niet langer doorgaan.