Aanmelden

 

 


Rapportcijfers

Rapportcijfers

Zo te zien zal ze ongeveer achttien jaar zijn. Ze loopt langzaam en een beetje gedesoriënteerd naar de grote wegwijzer op de campus van de universiteit. Kort spijkerjack, de rugzak over de schouder. Waar zou ze moeten zijn tussen al die grote nieuwe gebouwen? Haar vinger zoekt de weg. Vader en moeder hebben de auto afgesloten en volgen hun dochter met enige schroom op afstand: haar eerste schreden het studentenleven in.

Ik zie hen als ik mijn stevige ochtendwandeling maak en denk aan haar komende studiejaar. Na alle goede cijfers op haar vwo-examen, wachten straks de reeksen al dan niet saaie colleges en de eerste tentamens. Zal ze haar weg vinden en goede cijfers scoren? Waar mikt ze op? Een acht of hoger? Of behoort ze tot de zesjesgeneratie?

Tevredenheid
Een pensioenfonds als PGB heeft ook een rapportcijfer voor ogen. Het wil van zijn deelnemers eigenlijk wel een 7,5 krijgen als het gaat om de tevredenheid in het algemeen. Voelen de deelnemers zich thuis bij dit fonds? Zijn ze tevreden over de voorlichting en communicatie? Aan de lage rente kunnen we niets doen, maar we kunnen wel streven naar een uitstekende bediening van onze gepensioneerden en deelnemers.

In onderzoeken vragen we naar dat rapportcijfer. Ook recent weer in het grote onderzoek dat we net voor de zomer hebben gehouden en waaraan ongeveer 3300 mensen hebben mee gedaan.
Halen we die 7,5 zult u vragen?
Ja en nee.

Gepensioneerden
Bij de gepensioneerden wel. Die geven Pensioenfonds PGB een 7,6 gemiddeld. Dat is hoog, ook landelijk gezien.
Bij de werknemers niet. Of ze nu nog actief pensioen opbouwen of hun oude rechten bij ons hebben laten staan (ook wel 'slapers' genoemd). Die geven ons een 6,7 gemiddeld. Dus er valt nog wel iets te verbeteren aan de contacten en communicatie met onze achterban.

Nadere analyse wijst uit dat er wel verschillen bestaan tussen de sectoren die bij ons pensioenfonds zijn aangesloten. Actieve deelnemers uit de traditionele sectoren, zoals de grafimedia en de kartonnage, voelen zich meer thuis en geven een hoger cijfer voor bijvoorbeeld de informatievoorziening, namelijk respectievelijk 7,1 en 7,3.

Nieuwe aansluitingen
Nieuwere aansluitingen, zoals maritieme aannemerij of mensen die sinds kort een beschikbare premieregeling bij ons hebben, geven een lagere waardering voor de informatie, namelijk respectievelijk 6,4 en 6,1.

Dat zijn relevante verschillen en die manen ons extra inzet te plegen om het vertrouwen in Pensioenfonds PGB bij die nieuwe sectoren en deelnemers te laten toenemen. Tegelijk zullen we moeten beseffen dat de groei van ons fonds ook drukt op de gemiddelde waardering. Enerzijds zijn nieuwe deelnemers van belang om alle onvermijdelijke kosten met meer mensen te delen en tegelijk een groter vermogen te kunnen inzetten voor een beter rendement. Anderzijds zullen die nieuwe deelnemers zich voorlopig minder thuis voelen bij pensioenfonds PGB en het gemiddelde rapportcijfer wat omlaag halen.

Op de resultaten van dit onderzoek zullen we nog meerdere keren terugkomen. We hebben naar veel verschillende aspecten gevraagd, zoals ook onze eerstejaars studente straks in allerlei vakken tentamens zal moeten afleggen.

Fris aan een hele studie beginnen en dan nog een heel leven voor de boeg vol verrassingen. Ik voel toch een lichte jaloezie als ik haar passeer.

Arnold Verplancke
bestuurder Pensioenfonds PGB en gepensioneerd

Arnold Verplancke; Tevredenheid; Rapportcijfer

Arnold Verplancke

over Arnold Verplancke

Arnold Verplancke (1945) is oud-journalist en was tot mei 2017 bestuurslid van Pensioenfonds PGB. Hij gaat in op actuele onderwerpen en reageert op discussies. Ook legt hij in zijn columns in gewone-mensentaal uit hoe pensioen werkt.

Vorige column
Delen of niet

Volgende column
Groot misverstand

H.Mulder reageer
reageert op 16-08-2016:

Met een dekkingsgraad van 96,8 komt de angst bij de mensen steeds dichterbij . Natuurlijk , als je het vergelijkt met andere pensioenfondsen , ''valt het nog mee'' (?). Men vraagt zich steeds meer af , of de informatie die men krijgt wel reeel is . Programma's die men bij overmaat op de televisie krijgt te zien over dit onderwerp , met dan weer gesprekken met '''kenners'' , dan weer met , of (zoals in ''Zwarte zwanen'' )journalisten die ontdekken wat er allemaal gebeurt in pensioenland .Veel ''gesjoemel'' met onze (door hard werken) bij elkaar gespaarde ,pensioen . Wat betekent nu die 96,8 ?! Het is minder dan 100 , dus gaat het kapitaal ''opraken'' , maar nee , wat schertst mijn verwondering ? , Het kapitaal groeit wel maar het pensioen gaat omlaag ! (???) Er is vaak uitleg gegeven over het hoe en waarom (ook door PGB) , maar dan nog krijg ik zo'n raar gevoel , zo'n gevoel van : ja ja , dat zal wel . Het kapitaal groeit , maar de pensioenen niet (???) Van die ''hoge heren'' . die jouw wel even zullen uitleggen hoe het werkelijk in elkaar zit , en dan later lees je weer ergens anders dat deze persoon corrupt is geweest en zijn functie moet neerleggen (?) . Wat was er dan wel of niet waar van wat deze ''figuur'' ons heeft verteld (of wijsgemaakt?)Hoe kan het zijn dat als je 96,8 procent dekking hebt , het toch goed gaat ? Als mijn uitgaven 100% is , en mijn inkomsten 96,8 , dan weet ik zeker dat ik tekort kom , dat is de realiteit . Maarrr , er komt meer binnen dan er uitgekeerd moet worden , dus groeit het kapitaal , maar nee : zo moet je het niet zien (?). Zoals ik al eerder heb gezegd , het is me al meerdere keren uitgelegd , maar snappen(???) , nee , niet echt , sorry(???)

Arnold Verplancke
Arnold Verplancke reageer
reageert op 16-08-2016:

Ik weet dat het lastig is. Toch een poging om het zo goed mogelijk uit te leggen. Pensioenfonds PGB beheert zorgvuldig heel veel geld van al zijn deelnemers en gepensioneerden. Wel 22 miljard euro. Dat groeit nog steeds, want PGB maakt rendement op dat vermogen, dankzij de beleggingen. Als we dit rendement blijven maken, is er niets aan de hand. Dan kunnen we al onze verplichtingen tot in lengte van jaren nakomen. Helaas. Zo mogen we niet rekenen. De wettelijke regels schrijven voor dat we nagaan of we al onze toekomstige pensioentoezeggingen voor de komende (pakweg) zestig jaar ook zouden kunnen betalen als we op het hele vermogen niet meer rendement zouden maken dan de huidige (extreem lage) rente. Is dat reëel? Over die vraag wordt dagelijks gediscussieerd. Maar ons pensioenfonds mag niet anders rekenen dan de wet en de toezichthouder (DNB) voorschrijven. Ja met die lage rente komt de rekensom slecht uit: een dekkingsgraad die nu (tijdelijk?) beneden de 100% ligt.