Aanmelden

 

 


Over de fransjieze

Als de pensioenpremie 24 procent is, gaat er van uw brutosalaris echt niet bijna een kwart af voor het pensioenfonds. Dat heeft twee oorzaken: de werkgeverspremie en de franchise.

Als u de pensioengerechtigde leeftijd bereikt, krijgt u van de Nederlandse overheid een levenslange AOW-uitkering. Daarvoor betaalt u al maandelijks AOW-premie.
Het pensioen dat u via uw werkgever bij het pensioenfonds opbouwt, is eigenlijk een aanvulling daar op.

Franchise
De pensioenpremie van bijvoorbeeld 24 procent wordt dan ook niet over uw gehele salaris berekend, maar over het zogenaamde pensioengevende deel daarvan. Dat is uw bruto salaris min de franchise. (Spreek dat niet uit met de ruwe Engelse tongval (frenchais), maar met de galante Franse klank: fransjieze.)

De franchise is het deel van het salaris dat buiten de berekening blijft voor het pensioen en de pensioenpremie, omdat u later ook al AOW krijgt en nu al AOW-premie betaalt.

Hoe hoog de pensioenpremie is, welk deel de werknemer er zelf van betaalt en hoe hoog de franchise is, verschilt per sector of bedrijf. Dat zijn afspraken die in de CAO worden gemaakt tussen werkgevers- en werknemersorganisaties of per bedrijf tussen de directie en de ondernemingsraad.

Verdeling premie
Bij een standaard pensioenpremie van 24 procent kan de werknemer zelf bijvoorbeeld 10 procent of 12 procent betalen via het salaris en de werkgever draagt verplicht de overige 14 procent of 12 procent bij, afhankelijk van wat is afgesproken in de CAO en pensioenregeling.

Iets dergelijks geldt ook voor de franchise: het deel van het salaris waarover géén premie wordt betaald en dus ook geen toekomstig  pensioen wordt opgebouwd. Die franchise kan bijvoorbeeld op 1500 euro per maand liggen, maar ook op 1100 euro. Pas over het salarisdeel dat daar bovenuit gaat, begint iemand zelf de genoemde 10 procent of 12 procent pensioenpremie te betalen. Zo kan het gebeuren dat jongeren met een minimumloon nog geen pensioenpremie hoeven te betalen, maar ook nog geen pensioen beginnen op te bouwen.

Rekensom
Werkt u dus een kwart van uw tijd voor uw pensioen? Nee.
Ik ga een heel globale berekening maken.
Stel voor dat u een modaal salaris hebt, de franchise op een gemiddeld niveau ligt en de werkgever ongeveer de helft aan premie betaalt, dan gaat er van uw bruto salaris pakweg 8 procent af voor uw pensioen.
Dat klinkt toch minder dramatisch dan dat u meer dan een dag in de week werkt voor later.

Arnold Verplancke
oud-bestuurder Pensioenfonds PGB

 

 

Arnold Verplancke

over Arnold Verplancke

Arnold Verplancke (1945) is oud-journalist en was tot mei 2017 bestuurslid van Pensioenfonds PGB. Hij gaat in op actuele onderwerpen en reageert op discussies. Ook legt hij in zijn columns in gewone-mensentaal uit hoe pensioen werkt.

Mark reageer
reageert op 10-07-2017:

Beste Arnold, dank je voor de informatie. Ik heb echter een vraag over je vorige post: is het mogelijk om extra in te leggen bij PGB, indien je een pensioengat hebt? Ikzelf zit in de beschikbare premieregeling en ik betaal zelf ook mee aan mijn pensioen (3,5%), evenals mijn werkgever (8,17%). Mensen die geen pensioengat hebben, kunnen ook deze 3,5% zelf inleggen in de beschikbare premieregeling. Ik wil mijn pensioengat verkleinen, kan dit bij PGB? Groeten Mark

Roel reageer
reageert op 13-07-2017:

Ik heb geen vraag over het bovenstaande. Ik ben al een tijdje op zoek naar de gemiste toeslagen, kan het nergens meer vinden, in het verleden wel op deze site, kijk ik niet goed of is het beleid? Bij het ABP wordt het duidelijk getoond, kan dat hier ook?

Ans Bouwmans reageer
reageert op 13-07-2017:

Beste Mark, U vraagt om informatie over extra inleg in een beschikbare premieregeling bij Pensioenfonds PGB. Zo’n extra inleg kan nu nog niet, maar wordt later dit jaar mogelijk via uw werkgever. We verwachten dat we in het najaar hiermee van start gaan. Of u persoonlijk extra kunt inleggen, hangt af van uw fiscale ruimte. Volgens de wet mag u elk jaar belastingvrij een bedrag aan pensioen opbouwen. Als u in een jaar niet uw volledige ruimte gebruikt, mag u extra pensioen opbouwen. Wilt u hierover meer informatie? Neemt u dan contact op met onze klantenservice. Met vriendelijke groet, mede namens Arnold Verplancke, Ans Bouwmans van Pensioenfonds PGB.

Ans Bouwmans reageer
reageert op 13-07-2017:

Beste Roel, U wilt weten waar u de informatie over toeslagen (indexatie) en de ontwikkeling van de prijzen kunt terugvinden op de website. Het overzicht over de afgelopen vijf jaar vindt u op de pagina ‘Verhoging van uw pensioen’. Wilt u een overzicht dat verder teruggaat? Ga dan naar de pagina 'Uw pensioenregeling', met de Pensioen 1-2-3. U vult de naam van uw (vroegere) werkgever in, gaat naar Laag 2 en daar vindt u het 10-jaarsoverzicht onder het kopje ‘Hoe zeker is uw pensioen?’. Heeft u meer vragen hierover? Neemt u dan contact op met onze klantenservice. U kunt ook mailen naar communicatie@pensioenfondspgb.nl. Met vriendelijke groet, mede namens Arnold Verplancke, Ans Bouwmans van Pensioenfonds PGB.

Mark reageer
reageert op 19-07-2017:

Beste Arnold en Ans, dank je voor de update. Wordt de optie tot extra bijstorten tegelijk mogelijk gemaakt met het inzicht in hoeveel ik reeds heb gespaard in de beschikbare premieregeling? Ik zie momenteel niet hoeveel ik heb gespaard, als ik inlog. Hartelijke groet, Mark

Ans Bouwmans reageer
reageert op 21-07-2017:

Beste Mark, Vanaf dit najaar is het mogelijk om via www.mijnpgbpensioen.nl te zien hoeveel pensioenkapitaal u heeft opgebouwd bij Pensioenfonds PGB. En welk pensioen u daar dan van kunt krijgen. Onze klantenservice neemt contact met u op over uw mogelijkheden om extra kapitaal in te leggen voor uw pensioen. Hartelijke groet, Ans Bouwmans.