Aanmelden

 

 


Noodklok pensioenen

Noodklok pensioenen
 
Vorige week was het weer zover. Via allerlei media luidde de noodklok: het gaat slecht met de pensioenfondsen! De pensioenen gaan niet omhoog, maar omlaag. Werknemers en hun werkgevers moeten meer aan premie op tafel gaan leggen. Kommer en kwel! “Gaan jullie failliet”, vroeg iemand me bezorgd.
 
Nee, we gaan niet failliet. We beschikken over pakweg twintig miljard euro aan pensioengeld van onze deelnemers. We betalen netjes elke maand de pensioenen uit en we zullen dat nog tot in lengte van jaren doen. Tot zover de geruststelling aan alle doemdenkers.
 
Premie omhoog
Maar de zorgen kan ik echt niet helemaal wegnemen.
Even ‘fact checking’: wat is waar voor PGB?
Allereerst zal onze kostendekkende premie volgend jaar inderdaad stijgen. Dus gaan werkgevers en werknemers meer aan premie betalen, of ze bouwen in 2016 iets minder pensioen op. Dat is de keuze die hun vertegenwoordigers samen maken. Een onsje pensioen wordt duurder, maar je kunt ook een plakje minder kopen, om het zo maar uit te leggen. Oorzaken: vooral de lage rente en de strengere rekenregels van hogerhand.
 
Geen toeslagen
Dan de toeslagen van PGB op de pensioenen, ook wel indexering genoemd. Die zijn bedoeld om de pensioenen gelijke tred te laten houden met de eventuele inflatie (hoewel de prijsstijgingen gelukkig nu wel meevallen). Niemand heeft daar echt recht op, maar we streven er wel naar om zo de koopkracht op peil te houden.
Toeslagen zullen er ook in 2016 weer niet in zitten, helaas. Daarvoor moet de beleidsdekkingsgraad van PGB minstens boven de 110% staan en nu ligt die nog op ongeveer 102,5%.
 
Waardoor is de dekkingsgraad gedaald? Belangrijkste oorzaken: de lage rente, de aandelenbeurs die is gedaald onder meer door de haperende Chinese economie en de strengere rekenregels van de overheid.
 
Voorlopig niet omlaag
Maar dan de vraag: gaan de pensioenen volgend jaar omlaag? Voor zover nu valt te overzien: nee.
Fondsen zijn wettelijk gedwongen de pensioenen te verlagen als de dekkingsgraad vijf aaneengesloten jaren onder de 105% blijft. Dat is dus niet het geval.
Of als ze in een jaarlijks herstelplan niet kunnen laten zien dat ze theoretisch in elf jaar op het vereiste niveau inclusief buffers kunnen komen. Zolang de dekkingsgraad niet dramatisch verder daalt, moet dat PGB wel lukken.
 
In ons huidige herstelplan zouden we over een jaar of drie de grens van 110% al kunnen passeren. Maar dat had nog een hogere dekkingsgraad als startpunt. En gaat uit van een stijgende rente. Het nieuwe herstelpad zal ongetwijfeld meer tijd vergen. Maar dat moet nog worden gemaakt.
 
Haalbaarheidstoets
“Pensioenfondsen moeten tegenwoordig toch ook een haalbaarheidstoets uitvoeren”, vroeg iemand me laatst. “Wat zegt die dan?” Een lastige vragensteller is het halve werk!
 
Inderdaad, we hebben een haalbaarheidstoets uitgevoerd. Maar dit door de overheid helemaal voorgekauwde rekenmodel levert duizenden scenario’s voor de lange termijn. Kijken we niet naar de slechtste en ook niet naar de meest positieve, maar naar de middelste uitkomsten, dan zouden de PGB-pensioenen op heel lange termijn ongeveer 95% ‘pensioenresultaat’ geven. Dat betekent zoiets als: ze zullen stijgen om de ontwikkeling van de koopkracht voor 95% bij te houden. Maar kijken we naar de (bijna) somberste scenario’s dan kunnen de pensioenen zelfs op lange termijn nog 10% beneden het huidige geldbedrag zakken.
 
“Wat kan ik daar nu mee, met dat soort berekeningen,” klonk het bijna wanhopig.  
 
“Niets,” zei ik eerlijk. “Houd je nou maar vast aan het gegeven dat er de komende jaren nog géén indexatie in zit. We doen ons uiterste best om die grens van 110% dekkingsgraad te bereiken, hoewel  de politiek met steeds nieuwe rekenkundige obstakels komt. De meeste gepensioneerden bij andere fondsen zitten helaas in precies hetzelfde schuitje.”
 
Arnold Verplancke
bestuurder PGB en gepensioneerd​

 

Arnold Verplancke

over Arnold Verplancke

Arnold Verplancke (1945) is oud-journalist en was tot mei 2017 bestuurslid van Pensioenfonds PGB. Hij gaat in op actuele onderwerpen en reageert op discussies. Ook legt hij in zijn columns in gewone-mensentaal uit hoe pensioen werkt.

Volgende column
Onderzoeksmoe

 PGB - BlogReacties

K.P de Groot reageer
reageert op 28-10-2015:

Beste Dames/Heren Allerlei strengere rekenregels van de overheid en nu vraagt diezelfde overheid om hen maar eventjes te helpen door te investeren in bouwprojecten voor vluchtelingen. Ik vind dit een vreemde redenatie.Wat is Uw mening in deze? Met de groeten van Karel de Groot

Arnold Verplancke
Arnold Verplancke reageer
reageert op 28-10-2015:

Het gebeurt ongetwijfeld allemaal met de beste bedoelingen. Strengere rekenregels om genoeg in de pensioenpot te houden voor toekomstige generaties. Onderdak voor vluchtelingen die ontsnappen aan een gruwelijke oorlog. Toevallig leveren die bouwprojecten wel een impuls aan de bouwbedrijven en werkgelegenheid voor bouwvakkers. Maar het een heeft niet echt iets met het ander te maken, voor zover ik kan overzien.

H. de Boer reageer
reageert op 05-11-2015:

Beste allemaal, de overheid of te wel de Nederlandse Bank beslist over de rekenrente, pensioen is toch een overeenkomst tussen werkgever en werknemer. We worden met elkaar voor de gek gehouden en Rutte blijft maar lachen. Maak een vuist met alle pensioenfondsen en laat ze het heen en weerkrijgen in Den Haag.

Pieter Willem van Ark reageer
reageert op 07-11-2015:

Geachte heer Verplancke, Inmiddels is het duidelijk dat de pensioenfondsen grotendeels buiten hun schuld om in de problemen zijn geraakt. Komt dat ook niet door het verplicht stellen vanuit de overheid voor het aanhouden van staatsobligaties en is het mogelijk dat coco's (contingent convertibles) daarin in de toekomst daar ook een onderdeel van kunnen gaan uitmaken?

Arnold Verplancke
Arnold Verplancke reageer
reageert op 08-11-2015:

Pensioenfondsen zijn in Nederland niet verplicht om staatsobligaties te kopen. Wel zijn ze verplicht om een voorzichtig beleggingsbeleid te voeren dat past bij de doelstelling van het fonds. Als ze de deelnemers willen beschermen tegen verlaging van de pensioenen, dan vormt een mogelijke daling van de rente een groot risico. Om dezelfde rente-inkomsten te krijgen, zal een particulier nu meer op het spaarbankboekje moeten zetten of meer obligaties met die lage rente moeten kopen. Dit geldt ook voor een pensioenfonds. Door obligaties met een lange looptijd te kopen, kunnen wij de rente van dat moment nog wat langer blijven ontvangen en minder gevoelig worden voor veranderingen in de rente. Ook PGB heeft in het verleden obligaties gekocht en zo voor een gedeelte de toenmalig hogere rente vastgelegd. Maar ook met een flink bezit aan obligaties blijft een pensioenfonds last houden van een lagere rente vanwege de toekomstige lagere inkomsten. Het lage niveau van de rente is dus een belangrijke oorzaak van de slechte financiële positie van pensioenfondsen. Hierin speelt de overheid wel een grote rol. Om de crisis van 2008 te bestrijden kiest men er voor (via de ECB) om de rente historisch laag te houden. En in die zin kun je wel stellen dat spaarders en daarmee ook de deelnemers van pensioenfondsen de rekening betalen. Wat betreft de Coco's. Het risico daarvan is een mengvorm van het obligatie- en aandelenrisico. Ook die hoeven pensioenfondsen niet verplicht te kopen. Dit instrument zou vallen in ons potje risicovolle obligaties.

Pieter Willem van Ark reageer
reageert op 09-11-2015:

Geachte heer Arnold Verplancke, onderstaand mijn info welke ik van het Ministerie van Financiën mocht ontvangen en mijn stelling op baseerde. Pensioenfondsen en verzekeraars moeten verplicht een deel van hun kapitaal beleggen in veilig schuldpapier, oftewel staatsobligaties van sterke landen. Ze zouden anders willen, maar ze moeten dus wel geld steken in obligaties die eennegatief effectief rendement opleveren.

Arnold Verplancke
Arnold Verplancke reageer
reageert op 10-11-2015:

Onder veilig schuldpapier verstaan we die beleggingen waarvan het vrijwel zeker is dat de hoofdsom en de rentebetalingen worden voldaan. De rating agency's geven die een AAA of ietsje minder veilig een AA. Denk hierbij aan landen als Zwitserland, de USA, maar ook België en Frankrijk vallen er onder en natuurlijk Nederland en Duitsland. Dergelijke staatsobligaties vormen een onderdeel van onze totale beleggingsportefeuille.

Ruud Verheugd reageer
reageert op 20-11-2015:

"Het gebeurt ongetwijfeld allemaal met de beste bedoelingen" Alleen vraag ik mij af voor wie?

Andreas Schelfhout reageer
reageert op 20-11-2015:

Beste Arnold, Ik begrijp nog steeds niet dat alle pensioenfondsen in Nederland zich door de Nederlandse Bank in een niet passend pak laten naaien met discutabele rekenrentes en dekkingsgraden. Het idee er achter is, denk ik, om zo gauw de beleggingsresultaten weer crescendo zijn, staat en bedrijven weer een flinke graai in de pensioenpotten te laten doen. Eerlijker zou een rekenrente zijn gebaseerd op een gemiddelde van de afgelopen tien jaar, desnoods vijftien. En dan, zal blijken, kan er weer gewoon geïndexeerd worden. We hadden, althans bij Audet, een welvaart- en waardevast pensioen. Niet dus, we lopen al minstens vijftien procent achter... Hartelijke groeten, Andreas

Cornelis Vriens reageer
reageert op 20-11-2015:

Als je gepensioneerd bent is natuurlijk je pensioen een heel belangrijk deel van je bestaan; voor mij ook. Toch denk ik dat we meer dan nu aandacht moeten besteden aan de ethische kant van de beleggingen. Als dat wat minder pensioen betekent heb ik er vrede mee. Dit is iets wat nooit genoemd wordt. Een taboe? UItsluitend duurzaam en ethisch beleggen is voor mij een prioriteit en mag iets kosten.

hjb van den noord reageer
reageert op 20-11-2015:

weet u wat erg is je bent 25 jaar ; was verplicht om pensioen premie te gaan betalen ; met een waarde vaste uitkering ; tot op heden 8 jaar geen indexering ; daar buiten nog een regerings besluit om meer belasting te betalen van je pensioen ; dus wij zijn in de maling genomen

Wim Ruisch reageer
reageert op 20-11-2015:

Helemaal waar! Een welvaart- en waardevast pensioen!!! Dat was de PGB! In 1976 stapte ik het grafische vak uit. Ruim 18 jaar stond 'mijn pensioen' vast bij de PGB. Het stond daar eigenlijk op te drogen. Had ik er aan kunnen komen en wegzetten tegen een toen geldende heel goede lijfrente dan was ik veel beter uitgesprongen. Wie, welke instantie durft het op het op te nemen tegen die genen die een graai in de pensioenpotten hebben gedaan? Onze 'volksvertegenwoordigers???

Kees Braat reageer
reageert op 20-11-2015:

Het is maar goed dat wij een bedrijfstakpensioen hebben. In het verleden heb ik meegemaak dat een OR toestemde in het voorstel van de directie om ondernemingsgelden de liquiditeit van het bedrijf op te vijzelen. De ANGB gaf toen een negatief advies waar de OR zich niet aan hield. Dus het iets later faillissement liet het pensioeneld wel verdampen. De deelnemers zijn nog steeds aan het procedere tegen het bedrijf dat het bedrijf opkocht. Het draaide een tijdje door in zuidoost Belgie en later in Duitsland. Inmiddels zijn vele werknemers gestorven. Wij hebben via onze bonden mensen in de besturen zitten en een adviesraad kijkt over de schouders mee wat het pensioenbedrijf doet. Afspraken zijn gemaakt dat ons geld ,,zuiver'' wordt belegd. Daar ga ik vanuit en anders zou ik erg teleurgesteld zijn terwijl ik weet dat er heel veel geld wordt verdiend in de wapenindustrie.

wil Bianchi reageer
reageert op 20-11-2015:

iedere keer dat de pensioenfondsen er weer dreigen boven op te komen veranderd de overheid de rekenrente, slapen doen we s'nachts dit heeft maar een bedoeling, ''een greep in de kassen van de pensioenfondsen te doen" is ook gebeurd onder kabinet Lubbers Kok in de jaren 90 toen zijn er ook miljarden verdwenen ( gestolen) uit de kassen van de pensioen fondsen, we zijn nu op de Italiaanse manier bezig in Europa Geld bij drukken dan word de Euro minder waard DAT IS DE OORZAAK VAN DIT ALLES

M.J.Achterberg reageer
reageert op 20-11-2015:

Vluchtelingen moeten geholpen worden, maar niet met bouwprojecten uit onze pensioenpot.

Emiel Bodewes reageer
reageert op 21-11-2015:

De bedoeling van de belegging van de gelden van ons pensioen zijn bedoeld om rendement te maken en niet om te investeren in bouwprojecten voor korte duur. Brengt geen cent op dus niet doen.

Arnold Verplancke
Arnold Verplancke reageer
reageert op 21-11-2015:

Ik zie een misverstand groeien. PGB belegt NIET in bouwprojecten, of die nu bedoeld zijn voor vluchtende mensen of anderen. De eerste briefschrijver Karel de Groot legde een verband tussen rekenregels en het overheidsbeleid t.a.v. vluchtelingen. Ik heb aangegeven dat het een niets met het ander te maken heeft. En PGB staat er bovendien helemaal buiten!

fjc veldhuis v gelder reageer
reageert op 21-11-2015:

de overheid is het al jaren een doorn in het oog dat ze geen voet tussen de pensioen deur konden krijgen. Nu hebben eindelijk hun kans gekregen om dat geld te kunnen beheren via wetten

René Aveskamp reageer
reageert op 23-11-2015:

Ook de komende jaren nog geen indexatie, meldt Arnold Verplancke terloops. Het is een treurig vooruitzicht, zeker als je bedenkt dat PGB-deelnemers er inmiddels bijna 15 (!)procent op achteruit zijn gegaan. Indexatie is weliswaar geen recht, maar zo'n achterstand komt in de pensioenwereld niet veel voor. Oorzaken van dit onvermogen zijn talrijk, maar wat zeker niet helpt zijn de relatief hoge kosten die PGB maakt. Vooral de administratiekosten rijzen de pan uit: gemiddeld in pensioenland166 euro per deelnemer, bij PGB 219. Ook in een tijd van toenemend indexbeleggen zijn de vermogensbeheerkosten aan de hoge kant. Kortom: kosten (fors) omlaag en beter beleggen.

mark reageer
reageert op 23-11-2015:

Ik weet het niet, maar mijn pensioen (25 jaar grafisch) staat op 90% terwijl 70% voldoende is, overdrijven we niet een beetje? ik maak me meer zorgen over de AOW, daar dat z'n 50% van je oudedagsvoorziening is hoe ziet die er over 5/10/15 jaar uit?

Andreas Schelfhout reageer
reageert op 24-11-2015:

Is het een idee PGB te sluiten, geen nieuwe deelnemers toe te laten en de nieuwelingen onder te brengen in PGB 2. Dan kunnen de jongeren niet meer zeggen dat we hun geld opsouperen. PGB 1 maakt de balans op: we hebben zoveel deelnemers, zoveel in de pot, de gemiddelde leeftijdsverwachting is tig jaar en zie: onze pensioenen zullen en kunnen met terugwerkende kracht geindexeerd worden. Beste Arnold, laat dit eens uitrekenen. Ook het onvolprezen Audet Pensioenfonds was gesloten, maar werd op slinkse wijze ingepikt.

Roel reageer
reageert op 28-12-2015:

Als het PGB in dit tempo achteruit blijft gaan, dan heb ik straks helemaal geen pensioen vrees ik.

Dries Eefting reageer
reageert op 28-12-2015:

Ik vind het uiterst zorgelijk dat we mensen die sit soort boodschappen brengen over ons pensioen laten beslissen. Nu is het weer de lage rentestand, dan is het weer een slecht resultaat op beleggingen. Raar, ik bouw naast het GBF ook pensioen op bij een ander pensioenfonds en daar verdien ik geld omdat de beurzen blijven stijgen. Ik denk dat er onvoldoende financiele kennis en specialismen zijn om betere resultaten te boeken. De mensen die dat zouden moeten doen moeten targets krijgen van een bepaald percentage groei. Dat hebben ze nu niet dus maakt het hen niet uit. Ze worden er niet op afgerekend. Kunnen wij als pensioen rechthebbenden invloed uitoefenen en mensen laten ontslaan en vervangen door betere financiele experts? Beleggingskantoren en fondsen scoren allemaal heel goed omdat medewerkers keiharde targets moeten realiseren. Pensioenfondsen per definitie minder of niet(s).

Andreas Schelfhout reageer
reageert op 29-12-2015:

Gisteravond, 28 december, Tros Radar: "De pensioenfondsen zijn geplunderd....", een terechte conclusie. PGB, ga in NEDERLAND beleggen en doe het zelf.

W.Eenjes reageer
reageert op 29-12-2015:

Zijn we wel gewend dat alleen de prijzen omhoog gaan, proberen dan weer op wat anders te besparen.

Nicolaas reageer
reageert op 31-12-2015:

31 december 2015. Had ik zelf maar mijn pensioen mogen regelen. Na 48 jaar pensioenpremie betaald te hebben, sta ik toch wel met lege handen. Morgen, 1 januari 2016, gaat er weer 1% aan zorgverzekeringswet en loonheffing van dat kleine pensioen af. Velen, die niets met mijn geld te maken hebben, bemoeien zich met de pensioenen of zij dit geld hebben gestort. Het is toch uitgesteld loon, mijn geld dus. Ik hoor nog de pensioenbestuurders zeggen GOED PENSIOEN, voor wie? Velen hebben zich verrijkt aan het bijeengebrachte geld. Vier maal is mijn geld veranderd van pensioenbeheerder, minimaal geschatte bedrag dat hieraan verloren is gegaan, is 10%, circa 14% aan niet-geïndexeerd pensioen en 16% door een foute berekening van mijn pensioenbeheerder. Daar sta je dan als gedupeerde. Vakbondsbestuurders, die het ook allemaal niet weten of misschien niet willen weten. Politici van links en rechts graaien uit de pensioenpot. Wie neemt het nu echt voor de pensioengedupeerde op? O ja, mevrouw de staatssecretaris, we zouden een volkstuintje kunnen nemen. Had ik tomaten kunnen eten met de kerst!!