Aanmelden

 

 


Nog steeds solidair

Spraakmakers in de media creëren graag tegenstellingen. ‘Bejaarde man overmeestert jonge inbreker’: die kop trekt meer aandacht dan ‘man overmeestert inbreker’.

Ook als het om pensioenen gaat, zetten opiniemakers graag jongeren tegenover ouderen. Meestal wekken ze de suggestie dat ouderen goudgerande pensioenen hebben en dat jongeren een onzekere toekomst tegemoet gaan. Een partij als 50 Plus draait de zaak natuurlijk graag om.

Jongeren vrezen dat er ‘straks niets meer is’ als zij oud zijn. Ouderen werpen graag tegen dat zij hun hele leven hard hebben gewerkt en dat het ‘hun eigen geld’ is. En de algemene conclusie die dan plotseling opklinkt is, dat de generaties niet meer solidair willen zijn met elkaar. Maar dat zijn abstracte woordspelletjes over algemeenheden als ‘de generaties’. Terwijl ieder kleinkind graag ziet dat zijn grootouders het goed hebben en iedere opa en oma het allerbeste wensen voor de kleinkinderen, nu op school en in de verre toekomst.

Misverstand
Ik heb laatst al eens geschreven over het grote misverstand dat meer dan de helft van de Nederlanders in de greep blijkt te houden. Namelijk de misvatting dat de pensioenpremie, die werknemers nu betalen aan hun pensioenfonds, ten goede komt aan de huidige gepensioneerden. Dat is niet zo. In ruil voor de ingelegde premie bouwt die werknemer voor zichzelf pensioenrechten op. Die komen later tot uitbetaling als het eigen pensioen. Dat is een groot verschil met het systeem van de AOW. De AOW-uitkering van de huidige gepensioneerden wordt betaald met de AOW-premie van de huidige werkenden (plus een beetje belasting van iedereen).

Solidair
Maar los van dat vervelende misverstand. Hoe zit het met de solidariteit tussen onze deelnemers en gepensioneerden? Dat hebben wij ook gevraagd in de grote enquête die wij medio dit jaar hebben gehouden. Heel concreet luidde een belangrijke vraag: ‘Mensen worden steeds ouder. Daardoor moet Pensioenfonds PGB mensen steeds langer pensioen uitbetalen. Door wie moeten de kosten volgens u worden opgevangen?’

Van alle jongere en oudere deelnemers die nog niet gepensioneerd zijn, zei 75%: ‘De pijn moet over alle generaties worden verdeeld’. Kijk dat is nog eens solidariteit! Van de gepensioneerden zelf vond 66% dat ook, hoewel 32% meende dat de jongere generaties de kosten maar moeten opvangen.

Rendement
Maar hoe zit dat dan, vraagt u zich misschien af. De betaalde pensioenpremie zou toch niet naar de huidige gepensioneerden gaan? Hoe werkt die solidariteit dan in de praktijk?

Wel, Pensioenfonds PGB beschikt over bijna 24 miljard euro voor alle pensioenverplichtingen: voor nu en de heel verre toekomst. Op dat grote vermogen maakt het fonds een rendement door beleggingen. Het ene jaar is dat meer dan het andere. Over een lange reeks van jaren gemeten toch gemiddeld wel 6,7%. Over de eerste drie kwartalen dit jaar ruim 10%. De extra kosten van het langer leven van de huidige gepensioneerden vangt het fonds op uit dit rendement.

Conclusie: ieder bouwt met de eigen premie de eigen pensioenrechten op, maar met zijn allen zijn we solidair als iemand veel ouder wordt dan verwacht.

Arnold Verplancke
bestuurder Pensioenfonds PGB

 

Arnold Verplancke

over Arnold Verplancke

Arnold Verplancke (1945) is oud-journalist en was tot mei 2017 bestuurslid van Pensioenfonds PGB. Hij gaat in op actuele onderwerpen en reageert op discussies. Ook legt hij in zijn columns in gewone-mensentaal uit hoe pensioen werkt.

Vorige column
Over tabak en olie

Volgende column
Oud en vervreemd

Frits Elkink reageer
reageert op 02-11-2016:

Geachte Arnold Verplancke, Wat een heerlijk heldere en behapbare column weer! Ik sluit me aan bij de heer Mulder twee afleveringen terug: dat dit geluid duidelijker mag doorklinken in kranten en andere nieuwsmedia.

Frits Elkink reageer
reageert op 02-11-2016:

Geachte Arnold Verplancke, Wat een heerlijk heldere en behapbare column weer! Ik sluit me aan bij de heer Mulder twee afleveringen terug: dat dit geluid duidelijker mag doorklinken in kranten en andere nieuwsmedia.

H Derks reageer
reageert op 02-11-2016:

Kreeg eerst mijn pensioen eerst van Pensioenfond Campagne. Maar gelukkig is het nu PGB. Mijn vertrouwen is hierdoor veel hoger geworden.

Wim Huveneers reageer
reageert op 02-11-2016:

Geachte Arnold Verplancke. U geeft inderdaad een heldere kijk op de zaken rond het pensioen van de deelnemers en de gepensioneerden. Dank daarvoor! Ik heb nu een vraag aan u: hoe denkt u over een manier om aan de Nederlandse bevolking in totaliteit en de regering in het bijzonder, nu eens goed duidelijk te maken dat de gepensioneerden lang niet allemaal beschikken over grote sommen geld, goedgevulde bankrekeningen, etc. ? Omdat die mening bij veel mensen én ook bij verschillende bewindslieden leeft, zou het goed zijn om daar eens (en liefst blijvend) duidelijkheid over te verschaffen. Ik ben benieuwd naar uw mening hierover. Met vriendelijke groet, Wim Huveneers

F.Bokhout reageer
reageert op 05-11-2016:

Ik sluit me aan bij de vraag van de heer Wim Huveneers. Hoe kijkt U ( Arnold Verplancke ) hier naar ?? Met vriendelijke groet,

Arnold Verplancke
Arnold Verplancke reageer
reageert op 07-11-2016:

Geachte heren Huveneers en Bokhout, natuurlijk hebt u gelijk dat de meeste gepensioneerden niet beschikken over riante pensioenen en vermogens. In tegendeel. Dat weet ieder weldenkend mens die even om zich heen kijkt. Het gemiddelde pensioen dat PGB uitkeert is ongeveer 600 euro in de maand. Minder dus dan de AOW. Bij sommige pensioenfondsen is dat nog aanzienlijk minder. Dat kunnen politici ook weten. Maar de meesten kijken liever naar de statistieken van de grote bureaus die cijfers verzamelen. En die staatjes wijzen uit dat alle gepensioneerden samen, er gemiddeld op vooruit gaan. Ja dank je de koekoek, als negentigjarigen zonder pensioen overlijden en er komen 66-plussers bij met pensioen! Dan stijgt het gemiddelde inkomen in de statistieken. Maar niet de inkomens van de werkelijk bestaande individuele gepensioneerden zelf. Dat kan iedereen begrijpen, maar waar ik kan zal ik dit blijven uitdragen.