Aanmelden

 

 


Meer verantwoord of niet

U mag het zeggen: meer verantwoord of niet?
 
Waartoe zijn wij op aarde? Moeten wij als pensioenfonds alleen maar zorgen voor een goed rendement op uw geld? Of moet Pensioenfonds PGB ook meewerken aan een leefbaarder wereld over dertig jaar, als de meeste van onze deelnemers pensioen krijgen? Kortom, moeten we duurzamer en meer maatschappelijk verantwoord gaan beleggen?

Die vraag houdt ons al langer bezig. Niet alleen het bestuur, ook het verantwoordingsorgaan en de uitvoeringsorganisatie. Eind deze maand gaan wij dit aan u vragen, via een uitgebreid onderzoek onder onze deelnemers en gepensioneerden.
Pensioenfonds PGB scoort niet hoog op het lijstje van pensioenfondsen die bewust duurzaam  beleggen. Die bij het selecteren van de bedrijven waarin ze investeren, scherp letten op de effecten voor klimaat en milieu bijvoorbeeld. Een paar grote fondsen in Nederland hebben daar hele afdelingen met experts voor.

Geen tabak meer?
Sommige pensioenfondsen sluiten beleggingen in de tabaksindustrie uit. Andere willen geen geld meer stoppen in de kolen- en olie-industrie. Weer andere sluiten landen uit waar de persvrijheid te wensen overlaat.

Die keuzen maakt Pensioenfonds PGB (nog) niet. Dat betekent niet dat we helemaal geen grenzen stellen. We volgen de principes van de Verenigde Naties en sluiten bijvoorbeeld bedrijven uit die kinderarbeid gebruiken of die controversiële wapens produceren als bermbommen of clustermunitie. Gewone wapens voor politie en leger staan bij ons niet op een zwarte lijst.

Alternatieve energie?
Moet Pensioenfonds PGB verder gaan en meer maatschappelijk verantwoord beleggen? Laat er geen misverstand bestaan: het gaat niet om ontwikkelingsgeld naar arme landen.  Het blijven beleggingen die geld moeten opbrengen. Maar Pensioenfonds PGB zou enkele sectoren kunnen uitsluiten die op dit moment nog relatief veel winst kunnen opleveren, zoals tabak en olie.  Sommige deskundigen zeggen dat duurzaam beleggen niet minder hoeft op te leveren, zeker niet op lange termijn, als de wereld bijvoorbeeld gaat afzien van fossiele brandstoffen. Eén van de vele vragen: zou Pensioenfonds PGB meer moeten investeren in alternatieve energiebronnen en/of ook in kernenergie, als we aan de toekomst denken? Moeten we ook meer denken aan het milieu, het klimaat, de mensenrechten, arbeidsomstandigheden, of past Pensioenfonds PGB de rol van ‘wereldverbeteraar’ niet?

Deelnemers aan het woord
Om ons beleid aan te scherpen, willen we graag weten wat onze deelnemers hiervan vinden. Hoe denken zij over meer maatschappelijk verantwoord en duurzaam beleggen?

Eind april hebben we al met een paar kleine groepjes deelnemers hierover gesproken in een zogenaamd kwalitatief onderzoek. Hun reacties waren nuttig om straks de juiste vragen te stellen in het onderzoek. Het begrip ‘maatschappelijk verantwoord’ bleek misverstanden op te roepen. Sommigen dachten dat het om nuttige beleggingen zou gaan voor de laagstbetaalden.

De grote enquête onder duizenden deelnemers en gepensioneerden van alle sectoren die bij ons zijn aangesloten, moet een betrouwbaar beeld opleveren van hun opvattingen. Voor de zomer zullen we de resultaten hebben en vervolgens gaan werken aan een concretisering van ons zogenaamde MVB beleid (maatschappelijk verantwoord beleggen).

U hoort zeker nog van ons.

Arnold Verplancke
bestuurder Pensioenfonds PGB

 

Arnold Verplancke

over Arnold Verplancke

Arnold Verplancke (1945) is oud-journalist en was tot mei 2017 bestuurslid van Pensioenfonds PGB. Hij gaat in op actuele onderwerpen en reageert op discussies. Ook legt hij in zijn columns in gewone-mensentaal uit hoe pensioen werkt.

Vorige column
Zelf sparen?

Volgende column
Feestje verpesten?

 PGB - BlogReacties

J.Smeets reageer
reageert op 09-03-2016:

Ik denk dat het belangrijkste is dat het vertrouwen dat wij als pensioen gerechtigden niet geschaad wordt en dat wij als het zover is nog een menswaardig bestaan kunnen hebben. De vermogens die beheerd worden zijn volgens mijn bescheiden mening groot genoeg om wel te kunnen indexeren. Dit wordt verhinderd door regelgeving die nergens op slaat en derhalve hoognodig aangepast dient te worden. Het afbraak beleid wat door deze regering/en al jaren gevoerd wordt is niet van deze tijd. Ik noem het volksverlakkerij. Natuurlijk kunnen onze gelden niet ten kosten van alles geïnvesteerd worden. Maar als ik over enkele jaren een pensioen krijg waar ik niet van kan leven waar praten we dan nog over ? Of denkt u nauw echt dat het mij interesseert hoe dit genereerd wordt.

P. van der Voort reageer
reageert op 09-03-2016:

Rendement over 2015: 1,4 procent Pensioenfonds PGB haalde in 2015 een rendement van 1,4 procent op zijn beleggingen. PGB zou zich moeten schamen!

Arnold Verplancke
Arnold Verplancke reageer
reageert op 15-06-2016:

In reactie op P. van der Voort. Rendementen schommelen per jaar. Voor alle fondsen was 2015 een zwak jaar. Van 2014-2010 waren de rendementen resp. 18,3%, 1,7%, 13,0%, 6,6%, 10,7%. Als particulier belegger zou ik mijn vingers er bij aflikken. Gemiddeld langjarig scoort PGB 6,7%.

fred reageer
reageert op 26-06-2016:

PGB, 10 mensen die 22 miljard beheren met als resultaat 1,50%. 150 Mensen die in onze computerwereld werken om het te verdelen. Spijt me, alles ver onder de maat. Blij dat ik het beter doe, met zo'n resultaat zou ik me schamen!

H.Mulder reageer
reageert op 10-03-2016:

Het moet zo zijn , denk ik , dat de pensioenen van ''de mensen'' in waarde blijft en op zo'n manier dat deze geen schade ondervinden door verkeerd ''management'' . Verantwoord beleggen moet dan een streven zijn , maar als het niet genoeg oplevert , dan maar ''wat minder verantwoord'' . Ook zal men nooit de volle pond moeten gebruiken om onverantwoord te beleggen , bijvoorbeeld 30% , en 70% verantwoord , maar ik neem aan dat dit al vele jaren gedaan wordt . Verder vind ik dat bijvoorbeeld veel meer zeggenschap bij diegene moet komen , waar het geld van is , dus wij met z'n allen , en dat de DNB en de regering hun macht hierover moet verminderen of beter nog , helemaal geen macht meer over onze pensioenen hebben . Hoe is het mogelijk dat in ons land een stelletje ministers mogen zeggen wat er met mijn gespaarde pensioen(geld) gebeurd . Deze ministers worden vaak ''omgewisseld'' , eens in de 4 jaar en weten vaak niet eens hoe de financiele markt werkt , of laten zich informeren door ambtenaren die zelf niet weten hoe het moet , (kijk naar zaken zoals het afhandelen van de PGB's of zaken als de WW en wat niet meer zij). Ik heb een sterk vermoeden dat men onze , toch redelijk goede pensioenen wil verkwanselen door het door te sluizen naar de ECB , er doen steeds meer geruchten hierover de ronde , en het gevaar blijft en wordt steeds groter wanneer er mensen zijn die door toeval in de regering komen , wel of niet door ''vriendjespolitiek'' , en macht krijgen t.o.v. onze pensioenen .En als het niet anders kan dan dat deze enigszins macht hierover houden ,dan moet het ook zo zijn dat wanneer er geen indexering mogelijk is , de regering oftewel ''de Staat'' bij moet ''lappen'' om de mensen wel een waarde vast pensioen te geven !

P W van Ark reageer
reageert op 10-03-2016:

Hebben dan helemaal geen keus? Dramatisch De grootste fondsen ABP en PFZW waarschuwden in januari al dat ze in 2017 mogelijk de pensioenen moeten verlagen. De aanhoudend lage rente speelt hen al een hele tijd parten. De Pensioenfederatie spreekt van een „dramatisch effect”. „Nederlandse gepensioneerden en mensen die pensioen opbouwen betalen in feite de rekening van het beleid van de ECB.” Herstelplannen Probleem is dat de fondsen te weinig rendement behalen op de aandelenmarkten, terwijl hun verplichtingen door de lage rentestand flink in waarde zijn gestegen. Volgens de regels moeten ze daarom aan herstelplannen werken om echte financiële nood voor te zijn, ondanks dat ze nog altijd miljardenvermogens beheren. „Dat er meer geld in kas is dan ooit maar dat er misschien toch gekort moet worden, is steeds moeilijker uit te leggen”, beaamt de zegsman van de Pensioenfederatie. Slapen Een besluit om te korten of niet wordt genomen op basis van de dekkingsgraad op 31 december van dit jaar. Komende week komen de eerste fondsen naar buiten met hun dekkingsgraden voor februari. De Pensioenfederatie-woordvoerder: „Die zullen niet de boodschap geven ’Gaat u maar rustig slapen’.” 'Enorme gevolgen' Ook vakbond FNV waarschuwt voor pensioenkortingen. “De gevolgen van deze ECB-maatregel om op korte termijn de economie te stimuleren, zijn enorm. Door de rente te verlagen, lopen pensioenfondsen en het pensioengeld van mensen steeds grotere risico’s en komt het korten van de pensioenen steeds dichterbij”, zegt Gijs van Dijk, dagelijks bestuurder FNV. FNV hoopt op een politieke oplossing om het pensioengeld van mensen te beschermen tegen de gestuurde lage rente, zo schrijft de vakbond op zijn website. “Die oplossing moet generatie-evenwichtig zijn en voorkomen dat de koopkracht van mensen nog verder daalt. Korten op pensioenuitkeringen is funest voor portemonnee en vertrouwen.”

John Kraai reageer
reageert op 10-03-2016:

Beste Arnold Verplancke, Het meedenken vanuit het PGB is als bedoeling natuurlijk positief. Toch geeft het mij het gevoel dat we mogen meedenken met de luiken dicht. Begrijp me niet verkeerd. Steeds meer heb ik het idee dat alle beslissingen geheel buiten het PGB omgaat. Nu donderdag 10 maart heeft men in Europa besloten de rente op 0% te stellen. De gepensioneerden zullen nu nog meer voor zeer lange tijd de dupe zijn. Kunnen de gezamenlijke pensioenfondsen niet schouder aan schouder eens stelling nemen naar de verantwoordelijk van wat nu aan het gebeuren is? Als konijnen kijken ze nu in de lampen van de jagers om te worden afgeschoten. Welke zin heeft het dan om mee te denken als het echte denken in handen is van de elite die boven iedere beslissing staan en de economische graal altijd als uitgangspunt hebben?

Andreas Schelfhout reageer
reageert op 15-03-2016:

Zouden we eerst een volledige lijst kunnen inzien waar al het penisoengeld geacht wordt te renderen? Natuurlijk moet een duurzame toekomst leidend zijn bij de beleggingen. Wat ik bepaald grappig vind, is dat waar het pensioengeld ook wordt ingestopt, de eventuele opbrengst louter gebaseerd is op fantasie, op sprookjes met de trefwoorden welvaart- en waardevast. Daarom zou een pensioenfonds zich moeten bekeren tot een nieuwe traditie: elke deelnemer (of hij nu trekt op stort) krijgt jaarlijks een brief met daarin voorgerekend de pensioenhoogte op basis van de actuele situatie. De trekkers krijgen aldus het ene jaar minder, het andere jaar meer terwijl de storters hun toekomstige pensioen zien schommelen.

R. Gerritse reageer
reageert op 17-03-2016:

Graag alleen maar een goed rendement. De overheid is totaal onbetrouwbaar geworden. Van het pensioen moet ik nl. eten. Let op mensen deze overheid is op jacht naar onze pensioen gelden. Dat heb ik al jaren geleden gezegd in een artikeltje in "Druk & Papier". De tijden van Lubbers zijn weer terug, alleen gaat het nu op een andere manier. Via belastingen en het zgn. dekkingsgraad beleid. Geld van een ander is makkelijk uit te geven!! Walgelijk.

Rein Malta reageer
reageert op 18-03-2016:

Volgens mij is het pensioenfonds er op de eerste plaats op gericht om voor een goede financiële toekomst van zijn leden te zorgen. Millieuhobby's en soortgelijke zaken kan je langs andere wegen botvieren. Bijvoorbeeld, doe je auto weg en pak de fiets. Misschien is het een goed idee de niet-autorijders een extra verhoogde maandelijkse uitkering te bezorgen tenkoste van de millieu fannaten. Al die luxe (gekleurde) hobby's horen bij de politieke partijen maar niet bij een pensioenfonds. Zo zie ik het. Bij een politieke partij kan je weglopen maar bij een pensioenfonds waar je afhankelijk van bent daar moet je of je wil of niet bijblijven. Ik stam nog uit het tijdperk van verplicht lidmaatschap. Binnenkort ook verplicht lid van een verkeerd standpunt m.b.t. het millieu.

Sleper reageer
reageert op 16-06-2016:

Wat ik voornamelijk erg vind is, dat wij gepensioneerden, na een leven lang werken, dachten dat alles goed geregeld was. Sinds 5 jaar is mij duidelijk dat dit niet zo is. Helaas kunnen de huidige ouderen hier niets meer aan veranderen. Daarom vind ik dat de jongeren, nu ze weten dat pensioenen niet waardevast zijn...zelf kunnen beginnen met voor hun oude dag te zorgen. Uiteindelijk is er nu een grote pot waar de ouderen voor zorgden. Waarom ons dan alsmaar uitknijpen?

Herman Veenenbos reageer
reageert op 27-08-2016:

Ik begrijp de emoties maar men moet nu eenmaal accepteren dat de economische werkelijkheid veranderd is. De vijver van kredietvragers is flink ingeperkt door de politiek (bijv.hypotheekaftrek), gezonde bedrijven doen aan zelffinanciering en grote geldstromen van buiten die de EU binnenstromen doen nog verder de marktrente verder drukken. De rente van de ECB (0%) is alleen voor de structuurbanken en dat zijn pensioenfondsen niet. De wereldeconomie groeit te traag en in de VS, VK en EU beginnen de gevolgen van vergrijzing zichtbaar te worden. Aandelen staan wereldwijd al aan hun top, obligaties zijn overgewaardeerd (zelfs Italiaans en dat zegt genoeg). Dus.., kunt u het nog volgen?