Aanmelden

 

 


De kans op korten

Onze toezichthouders vinden dat we u te weinig informatie geven over de kans dat we de pensioenen op middellange termijn eventueel moeten verlagen. Dat hebben de AFM (Autoriteit Financiële Markten) en DNB (De Nederlandsche Bank) ons een maand geleden laten weten. En niet alleen ons, maar de meeste pensioenfondsen.

Wel, om u maar gelijk gerust te stellen. Op datzelfde moment was de kans dat wij eind 2020 de pensioenen moeten verlagen (‘korten’) 15 procent. Daartoe zijn we verplicht als onze dekkingsgraad vijf jaar lang onafgebroken beneden het minimale niveau zou liggen van ongeveer 104%. Dus u had toen 85 procent kans dat er geen korting nodig zou zijn in 2020.

Nuttig?
Hebt u daar iets aan? Dat mag u zelf beoordelen. Onze toezichthouders vinden dat we over de kans op korten te weinig hebben gemeld, wat die  middellange termijn betreft dan. Bij deze dus.

Is die kans nu, begin 2017, nog dezelfde? Neen natuurlijk, want de kans dat we pensioenen moeten verlagen, beweegt mee met de hoogte van de dekkingsgraad. Dus hoe hoger die is, hoe kleiner de kans wordt dat we moeten korten. Komt die dekkingsgraad over twee jaar toevallig boven de 104 procent, dan begint die termijn van 5 jaar opnieuw te lopen en zullen we dus tot 2024 niet hoeven te korten. Althans niet volgens deze regel.

Nu geen korting
De wet kent namelijk nog een regel die pensioenfondsen verplicht de pensioenen te verlagen, namelijk als de dekkingsgraad aan het eind van enig jaar zo ver is gedaald dat hij volgens redelijke berekeningen niet meer binnen tien jaar op het vereiste niveau (boven ongeveer 121%) zal komen.

Vorig jaar hebben wij u verschillende keren gewezen op die mogelijkheid op de korte termijn, namelijk dat we eind 2016 met een te lage score zouden eindigen. Dat is gelukkig niet gebeurd. Uw (bruto) pensioen wordt door ons nu niet verlaagd. Alle waarschuwingen en eerdere kansberekeningen ten spijt.

Toekomst
Vandaar dat ik deze column maar eens wijd aan het onderwerp korten op middellange termijn. U kunt dan niet beweren dat wij u niet gewaarschuwd hebben. U had vorige maand 85% kans dat uw pensioen in 2020 niet behoeft te worden gekort op basis van de genoemde wettelijke bepaling over een te lage dekkingsgraad in een aaneengesloten periode van 5 jaar.

Wat er tot 2020 gebeurt met de allesbepalende rente, durf ik u niet te voorspellen. Niemand trouwens. Evenmin wat de aandelenbeurzen doen in die tijd. De toekomst is onzeker. Zelfs of een nieuw kabinet deze wettelijke regels verandert, weten we niet. Wel staat vast dat bijna alle politieke partijen willen gaan sleutelen aan wetgeving rond pensioenen.

Dus de moraal van dit verhaal: de toekomst is onzeker. Maar de regels zijn duidelijk. Zolang ze gelden.

Arnold Verplancke
bestuurslid Pensioenfonds PGB

 

Arnold Verplancke

over Arnold Verplancke

Arnold Verplancke (1945) is oud-journalist en was tot mei 2017 bestuurslid van Pensioenfonds PGB. Hij gaat in op actuele onderwerpen en reageert op discussies. Ook legt hij in zijn columns in gewone-mensentaal uit hoe pensioen werkt.

Vorige column
Geen zwanenzang

Volgende column
Stemadvies

Bart Zwartsenburg reageer
reageert op 15-01-2017:

Wat is het verschil tussen PGB fonds en fondsen die betere resultaten schoren?

Arnold Verplancke reageer
reageert op 16-01-2017:

Om te beginnen: wat verstaat u onder ‘beter scoren’? Hoewel de boeken nog niet helemaal zijn opgemaakt, schat ik dat ons fonds afgelopen jaar een rendement heeft gemaakt van bijna 11%. Niet slecht zou ik als particulier denken. Maar u doelt waarschijnlijk op de lage dekkingsgraad (dg). Er zijn veel verschillen tussen pensioenfondsen. Tussen ondernemingspensioenfondsen en bedrijfstakpensioenfondsen (zoals PGB) om te beginnen. Sommige werkgevers hebben extra geld kunnen c.q. moeten storten in hun eigen ondernemingspensioenfonds. Andere fondsen – groot en klein - hebben de afgelopen jaren pensioenen en -rechten moeten verlagen (‘korten’) wat natuurlijk gunstig is voor de dekkingsgraad, maar niet voor de deelnemers zelf. Vergeleken met de meeste andere grote bedrijfstakpensioenfondsen springt de dekkingsgraad (dg) van PGB er nog gunstig uit. Maar er zijn zeker ook fondsen die een beter percentage scoren. Dat kan te maken hebben met een hogere dg voordat de financiële crisis begon. Maar het kan ook zijn dat sommige (financiële) beslissingen van andere fondsen beter hebben uitgepakt in de wisselvallige markt. Dat kan te maken hebben met bijvoorbeeld de mate van rente-afdekking of de keuze voor of tegen bepaalde beleggingscategorieën. Natuurlijk maken wij onze keuzen ook heel weloverwogen, met als resultaat het eerder genoemde mooie rendement over 2016. Maar toekomstige ontwikkelingen op de financiële markt zijn niet helemaal te voorspellen.

Andreas Schelfhout reageer
reageert op 23-01-2017:

Arnold, er bestaat ook nog zoiets als burgerlijke ongehoorzaamheid. Tal van financieel deskundigen achten de rekenrente als de meest belachelijke en niet-realistische manier om rendementen van pensioenfondsen te berekenen. Als alle pensioenfondsen zouden besluiten niet langer onder het juk van de rekenrente te opereren, dan is alle kou uit de lucht, hoeft de premie niet te stijgen en kan er weer geïndexeerd worden. Op tal van gebieden blinkt de Nederlandsche Bank uit in ondeskundigheid, op pensioengebied zal dat niet anders zijn.

Andreas Schelfhout reageer
reageert op 23-01-2017:

In vervolg op voorgaande: Regering, DNB, SER (met vakbonden) zitten sinds de uitbraak van de financiële crisis in 2008 in een monsterverbond om de uitpuilende pensioenfondsen in de media straatarm en ziek te verklaren zodat de bevolking rijp gemaakt wordt voor de "onvermijdelijke" reorganisatie (LEES LEEGROOF) van het pensioenstelsel. Elk van de gezworenen doet zo af en toe al 8 jaar lang publiekelijk een duit in het zakje om het doel te behalen. Vorige week riepen vakbonden om een stelselwijziging deze week is DNB weer aan de beurt. Een paar weken geleden berekende het CPB dat de omvorming van het pensioenstelsel ongeveer 100 van de aanwezige 1200 miljard Euro zal kosten (LEES 100 miljard zal in de staatskas verdwijnen). Terwijl een 2% indexatie van de pensioenen slecht 0.34 miljard zou kosten (2% van 18 miljard per jaar uitgekeerde aanvullende pensioenen). Maar dat wordt door DNB en regering onverantwoord gevonden. Niet omdat dat zo is maar omdat die onthouding van indexaties moet bijdragen aan het gevoel in de samenleving dat het slecht gesteld is met het pensioenstelsel. Waarom dit monsterverbond en roof? Omdat de regering chronisch in zeer zeer zeer grote geldnood is. Het alternatief loonmatiging/verlaging en idem dito verlaging van de uitkeringen heeft de partijen in het monsterverbond tot roof bij elkaar gebracht. De participanten verkondigen met stalen smoelwerken stelselmatig en consequent volgehouden de ene na de andere leugen om de bevolking te hersenspoelen. BV: Oud en jong worden tegen elkaar opgezet alsof het pensioenstelsel een omslagstelsel zoals de AOW is. De lage rente op spaartegoeden worden als reden voor de lage dekkingsgraden opgevoerd. Terwijl uitsluitend de behaalde rendementen op de beurzen (gemiddeld al meer dan 30 jaar meer dan 7%) de pensioenpot doen uitpuilen. Tijdens de crisis tussen 2007 en 2015 verdubbelde de inhoud van de pensioenpot van 600 naar 1200 miljard Euro terwijl in die zelfde tijde de rente op spaartegoeden tot het nulpunt daalde. Maar ja wie valt dat nu op als de regering en DNB en de SER leden (werkgevers en vakbonden waaronder FNV) stelselmatig maand na maand jaar na jaar om beurten verklaren dat het ontzettend slecht gaat met de pensioenfondsen en dat DUS een stelselwijziging noodzakelijk is (LEES ROOF noodzakelijk is). De gezworenen hanteren een eenvoudige wiskundige wet: leugen x leugen = waarheid

Arnold Verplancke reageer
reageert op 23-01-2017:

Andreas, je maakt jouw punt volstrekt helder. Het gaat om politieke keuzen. Wetgeving is een zaak van het parlement in onze samenleving. Burgerlijke ongehoorzaamheid bestaat, maar bestuurlijke niet waar het pensioenfondsen betreft. Als wij ons niet aan de wet zouden houden - nog afgezien van de vraag of we dat willen - dan kan DNB ingrijpen en raken we het stuur kwijt in een extreem geval.

Henk Boswinkel reageer
reageert op 24-01-2017:

Beste Arnold, De toekomst is onzeker ; of te wel de kansen zijn fifty fifty , het gebeurt wel of niet ! Henk Boswinkel

Arnold Verplancke reageer
reageert op 25-01-2017:

Als ik genoeg heb van alle cijfertjes en kansberekeningen, denk ik dat ook wel eens Henk Boswinkel. En ik slaap dan gerust in.

Harry Kroeze reageer
reageert op 24-01-2017:

Ondanks dat ook dit jaar een verhoging van de pensioenuitkering achterwege is gebleven ga ik er -dank zij de nieuwe belastingregels- toch op vooruit. Wanneer ik gemakshalve alle lastenverzwaringen maar even vergeet, krijg ik nu zoveel meer dat ik er per maand bijna 1 pak melk voor kan kopen.

Rob Warnderink Vinke reageer
reageert op 24-01-2017:

Natuurlijk heeft Arnold Verplancke gelijk. De (zeer onzekere en onvoorspelbare) stand van de rente op langere termijn is veruit de belangrijkste bepalende factor voor de dekkingsgraad. Pensioenfondsen moeten rekenen met een zeer lange termijn gezien hun verplichtingen. Natuurlijk kun je kunstmatig uit gaan van een rekenrente van zeg 4% (zoals in het verleden, toen de rente ook wel eens véél hoger was). Maar wie zegt me niet dat we nog eens 'Japanse toestanden' krijgen: Na 1989 !! (nu bijna 30 jaar lang) een rente die nauwelijks meer boven de 0-1% uitkwam. De jongeren (vooral voorlopig nog niet gepensioneerden) zouden MOGELIJK (afhankelijk van toekomstige rentestanden) zéér tekort worden gedaan, indien we nu plotseling die 4% weer zouden gaan hanteren. De woorden van een gepensioneerde, die al vele jaren helaas geen indexatie én enige kortingen heeft ondervonden.

Gert van Roozendaal reageer
reageert op 24-01-2017:

Ik heb geen bezwaar tegen een forse discussie maar woorden als " leugen", "roof" en "onbekwaamheid" horen daarin niet thuis. En wie teveel bewijst, bewijst niets, is een oud gezegde.

Edward Feldmann reageer
reageert op 25-01-2017:

Daar wil ik aan toevoegen, dat Schelfhout wilde complottheorieën verkondigt en zich daarmee buiten de discussie plaatst.

Aad reageer
reageert op 26-01-2017:

Een ding is voor mij als bloedige leek tot op heden onduidelijk. Toen de banken er een bende van hadden gemaakt begon de crisis. De banken werden door onze regering overeind gehouden. Als gevolg van de crisis kwamen praktisch alle pensioenfondsen in de problemen. Het enige wat de regering niet deed was ook de niet door eigen toedoen in de problemen gekomene pensioenfondsen te ondersteunen. En het waarom is mij dus niet duidelijk.

Aad reageer
reageert op 26-01-2017:

Een ding is voor mij als bloedige leek tot op heden onduidelijk. Toen de banken er een bende van hadden gemaakt begon de crisis. De banken werden door onze regering overeind gehouden. Als gevolg van de crisis kwamen praktisch alle pensioenfondsen in de problemen. Het enige wat de regering niet deed was ook de niet door eigen toedoen in de problemen gekomene pensioenfondsen te ondersteunen. En het waarom is mij dus niet duidelijk.