Aanmelden

 

 


Geen zwanenzang

Een nieuwe lente, een nieuw geluid.

Met deze dichtregel van Gorter snoer ik mensen graag de mond, als ze vragen waarom ik de komende lente ga stoppen als bestuurder van Pensioenfonds PGB. Het is geen dooddoener. Ik denk echt dat het goed is, op tijd plaats te maken voor inspirerend enthousiasme van een nieuwe bestuurder, van wellicht een generatie jonger.

Ik ben geen getallenfetisjist. Maar toch. Komend voorjaar hoop ik 72 jaar te worden. Dan ben ik 27 jaar actief in de pensioensector. Dat lijkt een vorm van omarmend rijm, die voor mij een verborgen betekenis in zich heeft. Zo van: het is goed geweest. Sluit nu maar af.

Anders in 1990

Het werk als bestuurslid van een pensioenfonds lijkt niet meer op dat van 1990, toen ik begon bij het Pensioenfonds van VNU, naast mijn dagelijkse journalistieke werk. Misschien eens per kwartaal, of iets vaker, reed ik naar Haarlem. Om bijgepraat te worden door een adviserend actuaris en een administrateur van het fonds. En om vervolgens enkele goed voorbereide besluiten te nemen. Daarna zat de vergadering er weer op. Ik overdrijf natuurlijk een beetje.

Al heel andere koek bleek het bij Pensioenfonds Wegener (APW), tien jaar later. Het aantal cursussen en studiebijeenkomsten nam toe. Evenals het aantal vergaderingen en de verantwoordelijkheid. Toen APW zijn vermogen in 2010 overdroeg aan het bedrijfstakpensioenfonds PGB, ging het om 800 miljoen euro.

Eind van de eeuw

De afgelopen zeven jaar zijn de eisen aan pensioenfondsbestuurders alleen maar zwaarder geworden. De Nederlandsche Bank beschouwt een pensioenfonds vooral als grote financiële instelling, met alle eisen die daarbij horen. Terecht, want het gaat inmiddels om ruim 23 miljard euro van uw pensioengeld. Voor uitkeringen die Pensioenfonds PGB tot voorbij het eind van deze eeuw moet kunnen doen.

Ik heb mijn vertrek aangekondigd, nu ik het bestuurswerk nog met plezier doe. Met alle  hardwerkende collega's en medewerkers kan ik goed samenwerken. Ik schrijf graag columns voor u. Maar er komt een moment om de steven te wenden naar rustiger vaarwater. Een enkele onbetaalde nevenfunctie straks nog, wat vrijwilligerswerk en op zijn tijd een mooie reis. Dat is het perspectief waarvoor ik kies, na mijn afscheid van dit bestuurswerk.

Pensioengerechtigden

Mijn opvolger (m/v) in het bestuur zal ook weer de pensioengerechtigden vertegenwoordigen en het aandachtsgebied communicatie bestrijken. Vanuit de vakorganisaties en de Vereniging van Gepensioneerden (VVG PGB) zijn al kandidaten voorgedragen. Individuele pensioengerechtigden kunnen eventueel zelf ook een ervaren kandidaat voordragen, indien die de steun geniet van 500 van hen.

Alle kandidaten worden eerst intern getoetst door een gemengde toetsingscommissie van het pensioenfonds. Als meerdere kandidaten deze horde nemen, volgt een verkiezing door alle pensioengerechtigden. Uiteindelijk zal er één overblijven en worden beoordeeld door De Nederlandsche Bank. Die moet bepalen of de kandidaat ook in haar ogen geschikt is als bestuurder van een grote financiële instelling.

Dat zal de komende maanden gaan spelen. En dan?

Met een variant op het bekende gezegde: In mei leggen alle vogels een ei, alleen ik ben er dan niet meer bij. Dat weet het bestuur van Pensioenfonds PGB.

Toch is deze column nog niet mijn zwanenzang; nog niet mijn afscheid. De komende maanden kunt u nog op een paar nieuwe van mij rekenen.

Arnold Verplancke
bestuurder Pensioenfonds PGB 

 

Arnold Verplancke

over Arnold Verplancke

Arnold Verplancke (1945) is oud-journalist en was tot mei 2017 bestuurslid van Pensioenfonds PGB. Hij gaat in op actuele onderwerpen en reageert op discussies. Ook legt hij in zijn columns in gewone-mensentaal uit hoe pensioen werkt.

Vorige column
Oud en vervreemd

Volgende column
De kans op korten

L.singerling reageer
reageert op 15-12-2016:

Er zijn een aantal pensioenfondsen die een dekkingsgraad van 125 procent en meer hebben , misschien kunt u daar een kandidaat losweken .

j a sloep reageer
reageert op 19-12-2016:

Meneer Verplancke Met plezier las ik U colums, en wacht op de volgenden. Verder wens ik U fijne reizen.

Ruud reageer
reageert op 21-12-2016:

Genoeg gegraaid?

Bart van den Eijnde reageer
reageert op 22-12-2016:

Arnold. Je columns heb ik altijd met plezier gelezen. Zij gaven een echt inzicht in de gang van zaken bij ons pensioenfonds. Ook als oud-collega zal ik je missen. Hartelijk dank voor al het werk dat je - uiteindelijk voor ons - hebt gedaan en ik wens je verder goede jaren toe. En meneer Ruud, enkele reacties eerder, is een kip zonder kop. Daar trek je je niks van aan.

Kees Braat reageer
reageert op 22-12-2016:

Avast bedankt Arnold. Mensen staan tegenwoordig niet te trappelen om bestuurder te worden vanwege de grote verantwoordelijkheid en de kennis die men heeft en telkens moet vergaren. Ik wens jou en degenen die je lief zijn veel goeds toe in de toekomst. Straks is echt de tijd aangebroken om echt te gaan genieten van je pensioentijd. Anderen behoren nu hun nek uit te steken. Die velen moeten nu actie ondernemen en niet achteroverleunen. Het is van de zotte dat wij straks met een rollator de bestuurskamers gaan bezetten. Kom op actie mensen. Dag Arnold, we komen elkaar vast nog wel ergens tegen. Van BN/De Stem is niet veel meer over. De goeien zijn gegaan en de overigen die ook goed zijn zullen zich zetten met de vele junioren die met onze wetenschap het wellicht nog beter gaan doen. Houdoe

Chris Golverdingen reageer
reageert op 22-12-2016:

Arnold, bedankt voor de wijze waarop jij al die jaren onze belangen hebt behartigd.

Bart van den Eijnde reageer
reageert op 22-12-2016:

Arnold. Je columns heb ik altijd met plezier gelezen. Zij gaven een echt inzicht in de gang van zaken bij ons pensioenfonds. Ook als oud-collega zal ik je missen. Hartelijk dank voor al het werk dat je - uiteindelijk voor ons - hebt gedaan en ik wens je verder goede jaren toe. En meneer Ruud, enkele reacties eerder, is een kip zonder kop. Daar trek je je niks van aan. Abusievelijk staat mijn reactie onder die van een zekere Ruud. Daar was ie niet bedoeld en daarom plaats ik hem nog een keer.

Cees van den Broeke reageer
reageert op 22-12-2016:

Arnold, bedankt voor al je werk en je columns. Ik hoop dat je nog lange tijd mag genieten van jouw pensioen

Jan van Olst reageer
reageert op 22-12-2016:

Arnold bedankt voor je inzet, je gaf ons gepensioneerden een stem om voor ons op te komen en onze belangen te behartigen. Wij wensen je een fijne pensioentijd toe.

Jan van Olst reageer
reageert op 22-12-2016:

Arnold bedankt voor je inzet, je gaf ons gepensioneerden een stem om voor ons op te komen en onze belangen te behartigen. Wij wensen je een fijne pensioentijd toe.

Leo Rozen reageer
reageert op 22-12-2016:

Arnold, ga samen met je vrouwJoke genieten van je wel verdiende pensioen. Als oud collega van je en van de oude garde hebben we roerige tijden in de kranten wereld meegemaakt. Alle fusies en veranderingen hebben we mee gemaakt. Het ga je goed en veel gezondheid.

Harrie Jamin reageer
reageert op 24-12-2016:

Beste Arnold, Fijn dat ik jou nog heb leren kennen, leren kennen als een vakman zowel op pensioen gebied maar zeker als drijfveer voor het gebruik van klare taal. Met 72 jaar heb je je vrijheid wel verdiend. Vrijheid om samen met jouw partner andere dingen te doen. Bedankt voor de goede collumns, en jouw inzet bij vrijwillgerswerk. Blijf gezond en wie weet tot ziens.

Geke Landweer-Wowor reageer
reageert op 25-12-2016:

Als secretaresse van de directeur(en) pensioenen heb ik van dichtbij meegemaakt hoeveel er werd vergaderd. Ook op cursus gaan hoorde er bij. Arnold, ik heb prettig met je samengewerkt en wens je veel plezier met de dingen, die je wilt gaan doen. Hartelijke groet, Geke

H.Mulder reageer
reageert op 27-12-2016:

Allereerst wens ik de heer Verplancke een gezonde en gelukkig 2017 . Verder hoop ik dat u de ''opvolger'' vraagt ook met deze column door te gaan , zodat wij allen kunnen lezen hoe uw opvolger denkt en daarmee zijn visie ten gehore brengt . Ik mag dan wel niet altijd op één lijn met uw gedachte hebben gestaan , maar wel met alle respect , uw en mijn visie kunnen uitten . De beste stuurlui staan altijd aan wal , toch ? Ik wens u met uw vrouw samen nog vele gelukkige jaren in goede gezondheid toe . Geniet van uw pensioen .

Tom Hommel reageer
reageert op 10-01-2017:

Beste Arnold, Er is een tijd van komen en van gaan. Zo'n 10 jaar geleden nam ik een vergelijkbaar besluit. Hoewel ik het werk als bestuurslid van een pensioenfonds zeer boeiend vond, heb ik van dat besluit nooit spijt gehad. Ik hoop dat het jou ook zo vergaat. Bedankt voor hetgeen je als PGB-bestuurslid hebt gedaan en voor de prettige samenwerking voordien. Moge het jou en je vrouw goed gaan.