Aanmelden

 

 


Een pensioen met of zonder buffer

In mijn vorige column sprak ik over het pensioen voor de ‘gewone normale’ Nederlander, en over de contouren van het kabinet voor het nieuwe pensioenstelsel. Deze column leidde tot veel reacties. Ik wil iedereen bedanken die de moeite heeft genomen om zijn of haar mening te delen. Alle vragen en beelden beantwoorden gaat op deze plek niet lukken. Wel durf ik te zeggen dat er één boodschap veel doorklinkt: pensioen is in de eerste plaats van de deelnemer, vertegenwoordigd door de sociale partners. En niet van de politiek.

Ruimte voor vernieuwing
De opvatting dat pensioen een zaak is van sociale partners lijkt de politiek deels te delen. Het kabinet zegt een gedragen voorstel van de SER met belangstelling tegemoet te zien. Alleen, vervolgens worden er wel erg veel kaders gesteld aan dit ‘toekomstige gedragen voorstel’. Ik maak me daar zorgen over. Daarom sloot ik de vorige keer af met de oproep om beheerst te vernieuwen. Want laten we goede elementen van ons huidige pensioen vooral blijven zien en behouden. Ook blijf ik graag herhalen dat vernieuwingen plaats moeten vinden samen met sociale partners. Met dit in het achterhoofd zou ik graag kennis van Pensioenfonds PGB delen met de politiek over onder andere de individuele potjes, en dan met name ook over de collectieve buffers in het toekomstige stelsel.

Collectieve buffers
Deze collectieve buffers, gevuld met overrendement, moeten zorgen voor bescherming tegen onvoorziene veranderingen in de levensverwachting en schokken op de financiële markten. Er worden echter nu al grenzen aan gesteld door het kabinet. Zo mag de buffer nooit negatief zijn. Ik vraag me af of hiermee wel het gewenste resultaat wordt bereikt. Buffers kunnen bovendien zorgen voor onnodige complexiteit. Laten we ons vooral richten op het doel en niet op het middel. Ik sluit me dan ook graag aan bij FNV-pensioenexpert Willem Noordman, die onlangs aangaf het middel buffers minder belangrijk te vinden dan het doel ervan: het voorkomen van pech- en gelukgeneraties.

Hoe je die voorkomt is een onderwerp waarnaar Pensioenfonds PGB de afgelopen jaren uitgebreid heeft gekeken. Sinds 2016 voeren we al enkele regelingen uit die gebruik maken van ‘persoonlijke potjes’ bij de opbouw van pensioen, zogenaamde beschikbare premieregelingen, ook wel DC-regelingen genoemd.

Stabiliteit
Voor ons is het zeer belangrijk dat we de deelnemers die in zo’n individuele regeling pensioenkapitaal opbouwen een voldoende stabiel pensioen kunnen bieden. De oplossing die we bij Pensioenfonds PGB vonden bestaat uit twee delen. De eerste bestaat uit een leeftijdsafhankelijk beleggingsbeleid. De tweede uit een geleidelijke overgang van kapitaal naar pensioenuitkering. Daarbij wordt rekening gehouden met de actuele financiële situatie van het pensioenfonds. In de individuele regelingen die we uitvoeren zijn we er op die manier in geslaagd stabiliteit te bieden zonder gebruik te maken van een ingewikkelde collectieve buffer.

Of dit het ei van Columbus is, durf ik niet te zeggen. Maar dat onze kennis waardevol kan zijn in de overgang naar een nieuw stelsel, daarvan ben ik overtuigd. Wij delen hem graag. Ook met de politiek. 

 

Jochem Dijckmeester

Over Jochem Dijckmeester

Jochem Dijckmeester is vanaf 2016 bestuurslid van Pensioenfonds PGB. Hij is jonge pensioenfondsbestuurder van het jaar 2017. Als columnist gaat hij in op actuele onderwerpen, zoals de toekomst van het pensioenstelsel.

J. Roo reageer
reageert op 18-11-2017:

Een pensioen met een buffer. En wat voor buffer ? Eentje van minstens vijftienhonderd miljard euro !!! Bij pensioenuitkeringen van 30 miljard euro per jaar goed voor 50 jaar uitkeringen zonder dat er ook maar 1 euro bij hoeft te komen Het rendement is de laatste 40 jaar gemiddeld 7.5 % per jaar. Dus er komt per jaar gemiddeld 112 miljard bij. Heel wat anders dan de ons voorgehouden rekenrente van bijna niks. De uitkeringen en kosten zijn dan al betaald. Het is dus nettowinst. Het rendement heeft al een dekkingsgraad van 375 % !!! In plaats van de ca 100 % die ons wordt wijs gemaakt. Maar stug blijven volhouden dat de pensioenen onbetaalbaar worden.. Als je het maar lang genoeg blijft vertellen ga ze er vanzelf in geloven toch ??? Ik van mijn kant zal het ook blijven vertellen zo als ik het zie .