Omhoog
Aanmelden
Laatste nieuws
Zelf sparen
Mijn dochter heeft gehoord dat ze beter zelf kan sparen voor later, dan in een pensioenfonds. "Is dat zo, pap? Eerlijk zeggen, ook al werk je voor Pensioenfonds PGB."
Klantenservice
Het pensioenfonds is elke werkdag telefonisch bereikbaar van 8.00 tot 17.00 uur.

Afdeling Klantenservice

Algemene informatie Pensioen / vragen over mijnpgbpensioen.nl: (020) 5418200, e-mail: ks@pensioenfondspgb.nl
Voor informatie over de pensioenregeling, de pensioenopbouw, een waardeoverdracht, vrijwillige collectieve en vrijwillige individuele contracten en verzekeringen waaronder extra pensioenopbouw en de Anw-plusverzekering, pensioen bij scheiding e.d.
 
Contact met onze afdeling Relatiebeheer: voor informatie over aansluiting(werkingssfeer), pensioencontracten voor werkgevers en pensioeninformatiebijeenkomsten voor werkgevers: (020) 5418300 of e-mail.
 
Afdeling Verzekeringsadministratie
 
Voor informatie over administratie, mutaties, premieheffing en jaaropgave voor informatie over rechtenopbouw: (020) 5418137 of e-mail: vza@pensioenfondspgb.nl.
 
Voor monitoring jaaropgave werkgevers, onderzoek werkingssfeer e.d.: buitendienst
Helpdesk mutatiesonline.nl voor werkgevers: (020) 5418137
 
Afdeling Uitkeringen

voor informatie over lopende pensioenuitkeringen (020) 5418105
Afdeling Uitkeringen is ook bereikbaar per e-mail:
uitk@pensioenfondspgb.nl
 
Routebeschrijving uitvoeringsorganisatie pensioenfonds PGB

U kunt de uitvoeringsorganisatie vinden op het volgende adres:
Klik hier voor een routebeschrijving.
 
Uitvoeringsorganisatie voor PGB
Zwaansvliet 3, 1081 AP Amsterdam
Postbus 7855, 1008 CA Amsterdam
Telefoon (020) 5418418
fax (020) 6442911
ks@pensioenfondspgb.nl
 
 

Voor aansluiting bij pensioenfonds PGB
Gezien de ontwikkelingen in het pensioendomein, streeft PGB er naar om in samenwerking met bedrijfstak- en ondernemingspensioenfondsen en sociale partners in grafimedia verwante sectoren waaronder de informatie- en mediasector te komen tot verdere consolidatie. De werkingssfeer van het fonds wordt dan aangepast om de consolidatie mogelijk te maken en het draagvlak voor solidariteit te verbreden. Voor meer informatie over de mogelijkheden van uw fonds of regeling bij PGB kunt u contact opnemen met:

 
Bert Coenradie, portefeuillehouder Financiële Zaken in het bestuur van PGB: l.coenradie@pensioenfondspgb.nl
Frans van Veen, bestuursbureau PGB: 020 – 7532959 of aansluiting@pensioenfondspgb.nl
 
Pers en publicaties
Hebt u als journalist vragen voor het pensioenfonds PGB. Dan helpen wij u graag verder. U kunt contact opnemen via bestuursbureau@pensioenfondspgb.nl of via 020 753 2950 (tijdens kantooruren).
  
Routebeschrijving bestuursbureau pensioenfonds
Voor afspraken met het bestuur of het bestuursbureau van het pensioenfonds, klik hier voor een routebeschrijving.

 

 

 

 
 
Print deze pagina